төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Тайлан

2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2019-05-18 Тайлан
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН          УЛААНБААТАР ХОТ                                            &n...

Үндсэн чиглэл 2019-1-р улирал

2019-05-16 Тайлан
    МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН   /ЗТХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ эхний улирлын байдлаар/    2019.04.10          ...

2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2019-04-18 Тайлан
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН               УЛААНБААТАР ХОТ                                   ...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ОНЦЛОХ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019-03-25 Тайлан
1. Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл болон үйл ажиллагааны гэрчилгээ олгосон, сунгасан, хүчингүй болгосон талаар: Төмөр замын тээврийн салбарт өнөөдрийн байдлаар 2016-2019 оны хугацаанд төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгээжү...

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2019-02-18 Тайлан
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН                      УЛААНБААТАР ХОТ                  ...

ТӨМӨР ЗАМ, ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018-12-05 Тайлан
Төмөр замын тээврийн салбарт өнөөдрийн байдлаар 2015-2018 оны хугацаанд төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгээжүүлэлт, тусгай зөвшөөрөл дараах байдлаар аж ахуйн нэгжүүдэд олгогдсон байна. Үүнд: Төмөр замын аюулгүй байдалтай холбоотой обьектын гэр...