төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Тайлан

  ТӨМӨР ЗАМ, ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТАЙЛАН

2020-04-30 Тайлан
Нэг. Салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Засгийн газрын 28 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэж, УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн барихыг дэмжсэн. Хоёр. Салбарын бодлогыг боловсронгуй бо...

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН  2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2020-04-30 Тайлан
Бодлогын баримт бичгийн чиглэлээр: Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган бий болох шинэ хотын хэсэгчилсэн ерөнхий  төлөвлөгөөний ажлын даалгаврыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаар батлуулан БХБЯ-д хүргүүлсэн.   Тавантолгойн нүүрсний уурхайг түшиглэн авто зам, төмөр замын холимог тээв...

АВТОТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2020-04-30 Тайлан
Салбарын бодлого, төлөвлөлтийг сайжруулах чиглэлээр:             Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөрийг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т 2020.04.20-ны өдрийн 01/1768 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.    &...

2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2019-07-03 Тайлан
Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, яамны үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээний бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд яамны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  НЭГ. ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ...

2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2019-06-18 Тайлан
2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН                                          &nb...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2019 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ОНЦЛОХ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019-06-15 Тайлан
  Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл болон үйл ажиллагааны гэрчилгээ олгосон, сунгасан, хүчингүй болгосон талаар: Төмөр замын тээврийн салбарт өнөөдрийн байдлаар 2015-2019 оны хугацаанд төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгэ...

2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2019-05-18 Тайлан
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН          УЛААНБААТАР ХОТ                                            &n...

Үндсэн чиглэл 2019-1-р улирал

2019-05-16 Тайлан
    МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН   /ЗТХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ эхний улирлын байдлаар/    2019.04.10          ...