төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Бодлого төлөвлөлтийн газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд салбарын хөгжлийг дэмжсэн хууль тогтоомжийн төсөл бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар, төслийг боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, оновчтой хуваарилах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, төсөв төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, салбарын стандарт, норматив, техник, технологийг хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд салбарын хууль тогтоомж, түүний үзэл баримтлал, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрийн хувилбар, төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах; салбарын стандарт, норм нормативыг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах, бодлогын удирдамжаар хангах; салбарын шинжлэх ухаан, техник, технологийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох, нутагшуулах үйл ажиллагааг бодлогын удирдамжаар хангах; салбарын төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаад хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, бүртгэлийн программ хангамжийг хөгжүүлэх, статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажиллагсад, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах; салбарын төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг сайжруулах, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг төрийн томоохон төслүүдэд татан оролцуулах, салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээг өргөжүүлэх, зохицуулахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн нэгж, стандарт, нормативын нэгж ажиллана.

Бодлого төлөвлөлтийн газрын үйл ажиллагаа нь зам, тээврийн салбарын чиглэлээр Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх асуудлыг нэгтгэн зохион байгуулж, удирдлагаар хангах, яам болон агентлаг, харьяа байгууллагуудын төсөв санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, сайдын эрхлэх ажлын хүрээний бодлого, хөтөлбөр, төсөл, төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулж, түүнийг хэлэлцүүлэн батлуулах замаар Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх бодлого, үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт, төсөв, хамтын ажиллагааны орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Бодлого төлөвлөлтийн газрын удирдлага, ажилтнууд нь багаар ажиллаж ажлын байран дээр суралцахын зэрэгцээ бусад яамны зохион байгуулалтын ижил төрлийн бүтцийн нэгжийн удирдлага, ажилтнуудтай ажил төрөл, мэдлэг, ур чадвараа өсгөх чиглэлээр хамтран ажиллаж, аливаа асуудлыг зөвхөн салбарын төдийгүй, улсын хэмжээнд тогтолцооны онолд тулгуурлан асуудалд хандан ажиллаж, сайд, дэд сайд, яамны төрийн нарийн бичгийн даргыг бодлогын хувилбар, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангаж, нутгийн захиргааны байгууллага, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг бодлогын удирдамж, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг, мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангаж ажиллана.

Бодлого төлөвлөлтийн газраас үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын танхим, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, иргэд байх бөгөөд шууд бус хэлбэрээр энэ үйлчилгээг хэрэглэгч нь эрхлэх хүрээний байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага, бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Гадаад харилцааны яам, Үндэсний статистикийн хороо, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагууд, холбогдох бусад яам газрууд, гадаад орон, олон улсын байгууллага, хандивлагч, хөрөнгө оруулагчид байна.

Бодлого, төлөвлөлтийн газар

 

Э.Мөнхнасан

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч   

51267202

munkhnasan@mrtd.gov.mn

 

Б.Өлзийжаргал

Үйлдвэрлэл, эдийн засаг хариуцсан мэргэжилтэн/чөлөөтэй/

 

ulziijargal@mrtd.gov.mn

 

Г.Ундрах

Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /чөлөөтэй/

51263171

undrakh.g@mrtd.gov.mn

 

Ш.Амаржаргал

Төмөр замын салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

amarjargal@mrtd.gov.mn

 

 

Автотээврийн салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

Авто замын салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

М.Угтахбаяр

Бодлогын хэрэгжилт, дотоод зохион байгуулалт  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ugtakhbayar@mrtd.gov.mn

 

Э.Уянга

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн- Хүүхэд асрах чөлөөтэй

uyanga@mrtd.gov.mn

  Б.Батхорол Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн  batkhorol@mrtd.gov.mn 
 

Ц.Нэмэхжаргал

Статистик бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

nemekhjargal@mrtd.gov.mn

 

Д.Бодьсайхан

Салбарын мэдээллийн технологийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

bodisaikhan@mrtd.gov.mn

 

Ц.Ариунбат

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны дарга

51263171

Ariunbat@mrtd.gov.mn

 

Д.Өнөрцэцэг

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны мэргэжилтэн

51263171

unurtsetseg@mrtd.gov.mn 

 

Ч.Ренчиндамба

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн  дарга

51263191

renchindamba@mrtd.gov.mn

 

 

Ерөнхий нягтлан бодогч

51263192

 

 

Г.Алтангэрэл

Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

altangerel@mrtd.gov.mn

 

Н.Баярсайхан

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

bayarsaikhan@mrtd.gov.mn

 

Э.Энхзаяа

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

enkhzaya@mrtd.gov.mn

 

Б.Одонтуяа

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

odontuya@mrtd.gov.mn

 

О.Очгэрэл

Хөрөнгө оруулалтын нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

ochgerel@mrtd.gov.mn

 

 

Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

51267192

 

 

З.Цэрэнгомбо

Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

tserengombo@mrtd.gov.mn

 

А.Энхжаргал

Худалдан авалт, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн

enkhjargal@mrtd.gov.mn

 

Ө.Баттуяа

Төрийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

51263189

battuya.u@mrtd.gov.mn

 

Ч.Одбаяр

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

odbayar@mrtd.gov.mn

 

 

Яамны нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

51263193

 

 

Х.Баярзул

Нярав

Bayarzul@mrtd.gov.mn

 

Ө.Одгэрэл

Стандарт, норматив, чанар, аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

51263182

odgerel@mrtd.gov.mn

 

Д.Гэрэлням

Салбарын техник, технологи, инноваци хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

gerelnyam@mrtd.gov.mn

 

Ц.Наранчимэг

Барилга байгууламж, хөдлөх бүрэлдэхүүний стандарт, норматив хариуцсан мэргэжилтэн /чөлөөтэй/

naranchimeg@mrtd.gov.mn

 

Я.Ганцэцэг

Барилга байгууламж, хөдлөх бүрэлдэхүүний стандарт, норматив хариуцсан мэргэжилтэн

gantsetseg@mrtd.gov.mn