төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Бодлого төлөвлөлтийн газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд салбарын хөгжлийг дэмжсэн хууль тогтоомжийн төсөл бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар, төслийг боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, оновчтой хуваарилах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, төсөв төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, салбарын стандарт, норматив, техник, технологийг хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд салбарын хууль тогтоомж, түүний үзэл баримтлал, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрийн хувилбар, төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах; салбарын стандарт, норм нормативыг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах, бодлогын удирдамжаар хангах; салбарын шинжлэх ухаан, техник, технологийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох, нутагшуулах үйл ажиллагааг бодлогын удирдамжаар хангах; салбарын төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаад хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, бүртгэлийн программ хангамжийг хөгжүүлэх, статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажиллагсад, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах; салбарын төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг сайжруулах, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг төрийн томоохон төслүүдэд татан оролцуулах, салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээг өргөжүүлэх, зохицуулахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн нэгж, стандарт, нормативын нэгж ажиллана.

Бодлого төлөвлөлтийн газрын үйл ажиллагаа нь зам, тээврийн салбарын чиглэлээр Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх асуудлыг нэгтгэн зохион байгуулж, удирдлагаар хангах, яам болон агентлаг, харьяа байгууллагуудын төсөв санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, сайдын эрхлэх ажлын хүрээний бодлого, хөтөлбөр, төсөл, төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулж, түүнийг хэлэлцүүлэн батлуулах замаар Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх бодлого, үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалт, төсөв, хамтын ажиллагааны орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Бодлого төлөвлөлтийн газрын удирдлага, ажилтнууд нь багаар ажиллаж ажлын байран дээр суралцахын зэрэгцээ бусад яамны зохион байгуулалтын ижил төрлийн бүтцийн нэгжийн удирдлага, ажилтнуудтай ажил төрөл, мэдлэг, ур чадвараа өсгөх чиглэлээр хамтран ажиллаж, аливаа асуудлыг зөвхөн салбарын төдийгүй, улсын хэмжээнд тогтолцооны онолд тулгуурлан асуудалд хандан ажиллаж, сайд, дэд сайд, яамны төрийн нарийн бичгийн даргыг бодлогын хувилбар, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангаж, нутгийн захиргааны байгууллага, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг бодлогын удирдамж, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг, мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангаж ажиллана.

Бодлого төлөвлөлтийн газраас үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын танхим, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, иргэд байх бөгөөд шууд бус хэлбэрээр энэ үйлчилгээг хэрэглэгч нь эрхлэх хүрээний байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага, бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, Гадаад харилцааны яам, Үндэсний статистикийн хороо, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагууд, холбогдох бусад яам газрууд, гадаад орон, олон улсын байгууллага, хандивлагч, хөрөнгө оруулагчид байна.

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

Д.Гэрэлням

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

51267202

gerelnyam@mrtd.gov.mn

 

Б.Өлзийжаргал

Үйлдвэрлэл, эдийн засаг хариуцсан мэргэжилтэн

51263171

ulziijargal@mrtd.gov.mn

 

Т.Батцэцэг

Худалдаа тээврийг хөнгөвчлөх, хуурай боомт, хил дамнасан чөлөөт бүс, логистикийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

battsetseg@mrtd.gov.mn

 

Э.Мөнхнасан

Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

munkhnasan@mrtd.gov.mn

 

М.Угтахбаяр

Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

ugtakhbayar@mrtd.gov.mn

 

Б.Батхорол

Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

batkhorol@mrtd.gov.mn

 

Ц.Нэмэхжаргал

Салбарын эдийн засаг, статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

nemekhjargal@mrtd.gov.mn

 

Д.Бодьсайхан

Салбарын мэдээллийн технологийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

bodisaikhan@mrtd.gov.mn

 

Ш.Эрдэнэ

Салбарын эдийн засаг, статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

51263171

 

 

Erdene@mrtd.gov.mn

 

 

 

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС

 

Ч.Ренчиндамба

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн  дарга

51263191

renchindamba@mrtd.gov.mn

 

Г.Алтангэрэл

Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хариуцсан шинжээч

51263193

altangerel@mrtd.gov.mn

 

Н.Баярсайхан

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан шинжээч

bayarsaikhan@mrtd.gov.mn

 

Г.Ганцэцэг

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

gantsetsegg@mrtd.gov.mn

 

Б.Одонтуяа

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

odontuya@mrtd.gov.mn

 

О.Очгэрэл

Хөрөнгө оруулалтын нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

ochgerel@mrtd.gov.mn

 

З.Цэрэнгомбо

Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

tserengombo@mrtd.gov.mn

 

А.Энхжаргал

Худалдан авалт, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн

enkhjargal@mrtd.gov.mn

 

Ө.Баттуяа

Төрийн сан хариуцсан шинжээч

51263189

battuya.u@mrtd.gov.mn

 

Ч.Одбаяр

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

odbayar@mrtd.gov.mn

 

Х.Баярзул

Нярав

bayarzul@mrtd.gov.mn

 

СТАНДАРТ, НОРМАТИВЫН ХЭЛТЭС

 

Ж.Сэрээтэр

Стандарт, нормативын хэлтсийн дарга

51263174

sereeter@mrtd.gov.mn

 

Ө.Одгэрэл

Салбарын техникийн зохицуулалт, баталгаажуулалт, авто тээвэр, иргэний нисэхийн стандарт хариуцсан шинжээч

51263182

odgerelu@mrtd.gov.mn

 

Я.Ганцэцэг

Салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ногоон хөгжлийн бодлого, стандарт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

gantsetseg@mrtd.gov.mn

 

Ц.Наранчимэг

Салбарын хэмжлийн бодлого, төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандарт хариуцсан мэргэжилтэн

naranchimeg@mrtd.gov.mn

 

 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба

Д.Энх-амгалан

Албаны дарга

51267188

enkhamgalan@mrtd.gov.mn

 

 

 

51263171

 

 

А.Энхболд

Тээвэрлэлтийн болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

51263171

enkhbold.a@mrtd.gov.mn