төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭ

  • Тээврийн тогтолцоог хөгжүүлэх бодлого, зохицуулалт;
  • Төмөр замын тээврийн асуудал;
  • Иргэний нисэхийн асуудал;
  • Авто тээврийн асуудал;
  • Авто замын асуудал;
  • Далай ашиглах болон усан замын тээврийн асуудал.