Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭ

  • Тээврийн тогтолцоог хөгжүүлэх бодлого, зохицуулалт;
  • Төмөр замын тээврийн асуудал;
  • Иргэний нисэхийн асуудал;
  • Авто тээврийн асуудал;
  • Авто замын асуудал;
  • Далай ашиглах болон усан замын тээврийн асуудал.