төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ТӨМӨР ЗАМ, ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд төмөр зам, далай ашиглалт болон усан замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, төмөр замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болон төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах; төмөр замын зарим объект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ, зөвшөөрөл олгох, бүртгэлжүүлэх, мэдээллийн сан бий болгох, төмөр замын сүлжээг нэмэгдүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах; далай ашиглалт болон усан замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах; усан замын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, бүртгэл хөтлөх, үйл ажиллагааг нь хэвийн явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд далайн ашиглалт, усан замын тээврийн нэгж ажиллана.

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын үйл ажиллагаа нь төмөр зам, далай ашиглалт болон усан замын тээврийн үйл ажиллагааг нь хэвийн явуулах, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг салбарын хэмжээнд зохицуулах, төмөр замын суурь бүтэц барих, засварлах, хөдлөх бүрэлдэхүүний парк шинэчлэл, дохиолол, холбооны дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, зурвас газрын ашиглалт, хамгаалалттай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулан хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. Энэ нь зам, тээврийн хөгжлийн сайдыг төмөр зам, далайн болон усан замын тээврийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл, мэргэшлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэгээр хангах, салбарын эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц материаллаг баазыг бэхжүүлэх, зарим объект, үйл ажиллагааг гэрчилгээжүүлэх, төмөр замын тээврийн салбар дахь төрийн өмчийн ашиглалтыг сайжруулж, үр өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх, салбарын техник, технологийг шинэчлэх, боловсон хүчин бэлтгэх, шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний төсөл хэрэгжүүлэх, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах, салбарын байгууллага, аж ахуйн нэгж, яамны удирдлага, аппаратыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнах замаар хэрэгжинэ.

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, салбарын байгууллага, аж ахуйн нэгж, нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд байх бөгөөд шууд бус хэлбэрээр энэ үйлчилгээг хэрэглэгч нь бусад яам, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, бусад хэрэглэгч, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Гадаад харилцааны яам, Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагууд байна.

ТӨМӨР ЗАМ, ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

Б.Артур

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

243400

51263183

artur@mrtd.gov.mn

 

Ж.Булганхүү

Төмөр замын салбарын бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах шинжээч

21-243401

bulgankhuu@mrtd.gov.mn

 

Б.Энх-Өлзий

Төмөр замын төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

enkhulzii@mrtd.gov.mn  

 

 

Ж.Болдхүү

Төмөр замын суурь бүтэц хариуцсан шинжээч

51263211

 

boldkhuu@mrtd.gov.mn

 

Б.Хулан

Төмөр замын ачаа тээвэр хариуцсан шинжээч

khulan.b@mrtd.gov.mn

 

Б.Батзориг

Төмөр замын зурвас газар, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Batzorig@mrtd.gov.mn

 

С.Мөнхбаяр

Төмөр замын барилгын ажил хариуцсан мэргэжилтэн

munkhbayar.s@mrtd.gov.mn

 

Т.Мөнхцэцэг

Төмөр замын тээврийн салбарын техникийн зохицуулалт, дүрэм, журам хариуцсан шинжээч

21-252277

munkhtsetseg@mrtd.gov.mn

 

Г.Даваадолгор

Төмөр замын зорчигч тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн

davaadolgor@mrtd.gov.mn

 

Б.Идэр

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн хариуцсан мэргэжилтэн

ider@mrtd.gov.mn

 

Д.Жавхлан

Төмөр замын эдийн засаг, тарифын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

javkhlan.d@mrtd.gov.mn

 

Б.Батнасан

Төмөр замын олон улсын тээвэр, логистик хариуцсан мэргэжилтэн

batnasan@mrtd.gov.mn

 

Б.Дөлгөөн

Зохион байгуулагч

51263211

b.dulguun@mrtd.gov.mn

 

Д.Жавхлан

Далай ашиглалт, усан замын тээврийн хэлтсийн дарга

51263186

javkhlan@mrtd.gov.mn

 

Д.Ганбаатар

Усан замын тээврийн асуудал хариуцсан шинжээч

ganbaatar@mrtd.gov.mn

 

 

Төмөр замын дохиолол, холбоо, эрчим хүч, ус хангамж хариуцсан  мэргэжилтэн

 

 

Б.Нарантунгалаг

Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

 

narantungalag.b@mrtd.gov.mn