Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Бүрдүүлэх материал

2021/06/12
 1. Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, зөвлөмж
 2. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой дагнасан хэрэглээний зам, талбай барих үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх/сунгуулах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 3. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой дагнасан хэрэглээний замын дээд, доод бүтцийн засвар, арчлалтын үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх/сунгуулах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 4. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой хөдлөх бүрэлдэхүүний гэрчилгээг шинээр хүсэх/сунгуулах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 5. Өртөө, зөрлөгийн гэрчилгээ шинээр хүсэх/сунгах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 6. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой дагнасан хэрэглээний замд сэлгээний ажил гүйцэтгэх үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх/сунгуулах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 7. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой хатуу тооцоот багаж хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх/сунгуулах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 8. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам, талбайн гэрчилгээ шинээр хүсэх үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 9. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой төмөр замын дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглол ба холбооны байгууламжийн засвар, техникийн үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 10. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой вагоны техникийн үзлэг, үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 11. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зүтгүүрийн техникийн үзлэг, үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх/сунгуулах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
 12. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам, талбайн гэрчилгээ шинээр хүсэх үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 13. Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой вагоны техникийн үзлэг, үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр хүсэх/сунгуулах үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Бүрдүүлэх материал  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх