төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН   2019.02.22      &nbs...

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан

Авто замын салбарт   ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ * (2018 оны жилийн эцсийн байдлаар ) № Хөтөлбөр/төслийн агуулга Гүйцэтгэл 1. Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал н...

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам (2018 оны жилийн эцсийн байдлаар) № Төслийн агуулга Гүйцэтгэл 1 Төслийн нэр огноо, шийдвэрийн дугаар Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиг...

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан

Төслийн хүрээнд бий болсон ажлын байр, сургалтын судалгаа             А.Ажлын байрны судалгаа № Төслийн нэр Төслийн ажилтны тоо* Төслийн хүрээнд шинээр бий болсон ажлын байрны тоо** Шинээр бий болох Нийт /ө...

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд* хэрэгжиж байгаа гадаад зээл, тусламжийн төслүүдийн үнэлгээ /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/   `№ Төслийн нэр Санхүү- жүүлэгч Эхлэх/ дуусах хугацаа Санхүү-жилтийн дүн Үүнээс: 2018 оны үнэл гээ** ...