төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан

2019/05/05

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд* хэрэгжиж байгаа гадаад зээл, тусламжийн төслүүдийн үнэлгээ

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/

 

`

Төслийн нэр

Санхүү- жүүлэгч

Эхлэх/ дуусах хугацаа

Санхүү-жилтийн дүн

Үүнээс:

2018 оны үнэл гээ**

Хэрэгжилт

(хувиар)***

Тайлбар /хүрсэн үр дүн, тулгамдаж буй асуудал/

Буцалтгүй тусламж

Зээл

Авто замын салбарт

1.

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

Азийн хөгжлийн банк

2014-2019

125 сая ам.доллар

 

125 сая ам.доллар

70 %

56.25%

Төслийн хүрээнд 4 багц авто замын барилгын ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.

Тайлант хугацаанд Багц1-1 буюу Шурагийн гүүр-Хашаатын даваа чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын хэрэгжилт            100%, багц1-2 буюу Ховд-Шурагийн гүүр чиглэлийн                 56.9 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын хэрэгжилт 100%, Багц1-3 Хашаатын даваа-Толбо сум чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын хэрэгжилт 57.36%-тай байна.

Багц 1-1, Багц 1-2 хэсгийн хүрээнд баригдсан нийт 106.9 км авто замыг 2018 оны 12 дугаар сард улсын ашиглалтад авсан.

Багц 1-3 хэсгийн 60 км авто замыг 2019 оны             09 дүгээр сарын 30-нд ашиглалтад оруулна.

Багц1-4 буюу Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцогч компаниас гаргасан гомдолд шүүхийн шийдвэр гарч барилгын ажил эхлээгүй.

Монгол Улсын шүүхийн шийдвэр нь Азийн хөгжлийн банкны дотоод журамд нийцэхгүй байгаа тул шүүхийн шийдвэрийг хүлээж авах боломжгүй, харин шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон тохиолдолд тус багц хэсгийн ажлыг санхүүжүүлэх боломжтой гэж Азийн хөгжлийн банкнаас мэдэгдсэн.

2.

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл

БНХАУ-ын Эксим банк

2016.06.06-2019.10.30

 

147,543,814.  ам.доллар

 

 

147,543,814   ам.доллар

 

100%

96.16%

Барилгын үндсэн ажлууд болох дэд суурь, суурь, асфальтбетон хучилтын ажлууд 100% хийгдэж дууссан ба авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, тохижилтын ажлууд хийгдэж байна. Нийт 49 ш төмөр бетон дөрвөлжин болон дугуй хоолой, 6 ш төмөр бетон гүүрийн ажил бүрэн дууссан. Авто замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын системийн зураг төсөл эцэслэн шийдэгдээгүй байна.

3.

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

БНХАУ-ын Эксим банк

2016.05.10-2019.10.30

59,792,833.1   ам.доллар

 

 

59,792,833.1  ам.доллар

 

70%

88.6

Авто замын далан, буталсан чулуун суурь, 3-н гүүр,   195 цэгийн хоолойн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Нийт 105 км асфальтбетон хучилтын ажил хийгдсэн. Мөн  авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийгдэж дууссан ба одоогоор заслын ажлууд хийгдэж байна. Нийт 195 цэгийн төмөр бетон дөрвөлжин болон дугуй хоолойн ажил бүрэн дууссан.  Төслийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудал байхгүй.

4.

 

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

БНХАУ-ын Эксим банк

2016.04.25-2019.10.30

44,433,534.4    ам.доллар

 

 

44,433,534.4    ам.доллар

 

100%

99.8

Зам барилгын далан, суурь, асфальтбетон хучилтын ажлууд, мөн  авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийгдэж дууссан ба одоогоор заслын ажлууд хийгдэж байна. Нийт 93 ш төмөр бетон дөрвөлжин болон дугуй хоолойн ажил, 2ш төмөр бетон гүүрийн ажил бүрэн дууссан.  Төслийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудал байхгүй.

Авто тээврийн салбарт

5.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                     ТА-9137 MON төсөл

Азийн хөгжлийн банк

2017.4-2018.9

1 сая.ам доллар

1 сая.ам доллар

 

100%

100%

Төслийн хүрээнд дараах бичиг, баримтыг боловсруулан эцсийн тайлангийн хамт ЗТХЯ-нд хүлээлгэн өгсөн. Үүнд:

1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын “Цагаан ном”

2. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

Мөн төслийн хүрээнд зам тээврийн ослын мэдээллийг цахим орчинд бүртгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тоног төхөөрөмж болон программ хангамжийг тээврийн цагдаагийн албанд хүлээлгэн өгсөн.

6.

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                     TA-9131 MON төсөл

АХБ

2017.4-2018.7

500,000 ам.доллар

500,000 ам.доллар

 

100%

100%

Монгол улсын хэрэгцээ, шаардлага, стандартад нийцсэн Үндэсний хэмжээний тээврийн ухаалаг системийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан эцсийн тайлангийн хамт ЗТХЯ болон бусад холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэж өгсөн.

 

Төмөр замын салбарт

7.

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН2719/0240 төсөл

Монгол улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк

2011 оны       8 сарын 15-ны өдрөөс - 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

71.64 сая ам.доллар

1. МУ-ын Засгийн газраас 26,64 сая ам.доллар,

 

2. АХБ-ны буцалтгүй тусламж       5 сая ам.доллар

40 сая ам.доллар

100 оноо

100%

Үр дүн: Логистикийн төвийн барилга байгууламж, төмөр зам, төмөр замын дохиолол, холбоо, вандан краны угсралт, суурилуулалтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд, Улсын комисс 2018 оны     12 дугаар сарын 28-ны өдөр логистикийн төвд амжилттай ажиллалаа.

 

Тулгамдаж буй асуудал:

1. Төслийн буцалтгүй тусламж хэсгийн хуваарилагдаагүй хөрөнгөөр логистикийн төвд шаардлагатай машин механизм, мөн гүйцэтгэгчийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах замаар шаардлагатай оффисын тавилгыг худалдан авах ажлыг зохион байгуулах

2. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 3-р баг, АН3 босоо тэнхлэгийн авто замын төгсгөлийн дөрвөн замын уулзвараас хүнд даацын

авто зам хүртэлх 0.657 км авто зам, уг 0.657 км авто замаас Замын-Үүд хүртэлх 3.69 км авто замын ажлуудыг     (2 замын нийт төсөв 4,158,232,572 төгрөг) логистикийн төвийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээнд өөрчлөлт оруулах замаар “Хятадын төмөр замын 21 дүгээр товчоо групп” компаниар гүйцэтгүүлэх,

Иргэний нисэхийн салбарт

8.

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл

Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/

2009-2019

65.6 тэрбум иен

-

65.6 тэрбум иен

95.06 %

98.6 %

Үр дүн: Ерөнхий гүйцэтгэгч “Мицүбиши Чиёода” түншлэлтэй ИНЕГ-ын хооронд 2013 оны 5-р сарын 10-нд байгуулсан барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээт ажил 2016 оны 4-р улиралд дуусч 58 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан.

Мөн 2017 оны 03 дугаар сарын 17-нд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан, нэмэлт зээлийн хөрөнгөөр 15 барилга байгууламжийг барьж дуусган, 2018 оны 08 дугаар сарын 14-нд улсын комиссоор ашиглалтанд оруулсан.

Зээлийн үлдэгдэл хөрөнгөөр “Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга” барих ажил хэрэгжиж байна.

 

Тулгамдаж буй асуудал:

1. Зээлийн үлдэгдэл хөрөнгөөр баригдаж байгаа “Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга”-д ашиглагдаж байгаа барилгын материалд импортын татварын хөнгөлөлт үзүүлэх ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулж бүтээн байгуулалтын ажлыг саадгүй явуулах.                           

2. “Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга”-ын ажил 2017 оноос эхэлсэн бөгөөд зээлийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх ажлын хүрээнд үе шатны төлбөрийг хугацаа алдуулалгүй санхүүжүүлж, байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангаж ажиллах.

 

3. Ашиглалтад оруулах барилгуудад улсын комиссоос өгсөн санал, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд батлагдсан зураг төсөлд тусгагдаагүй,

нэмэлт зардлаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлыг захиалагч, хэрэгжүүлэгч, ашиглагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын нэгдсэн саналыг авч яаралтай шийдвэрлэж байх.

 

Монгол Улсын засгийн газрын санхүүжилт

1.5        тэрбум иен

-

-

нийт

67.1      тэрбум иен

-

-

                               

 

 

 

 

                                    ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                             С.БАТБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Хүснэгт-2а          

 

 

 

 

                                        Төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

 

Төслийн нэр

Нийт санхүүжилт                             /үндсэн валютаар/

2018 оны

санхүүгийн жил

Үүнээс:

Урсгал зардал

Хөрөнгө оруулалтын зардал

Гэрээний  дүн

Зарц.*

/өссөн дүн/

%

Төсөв

Гүйцэт гэл

%

Төсөв

Гүйцэт     гэл

%

Төсөв

Гүйцэтгэл

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Авто замын салбарт

1.

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

125 сая ам.доллар

70,33 сая ам.доллар

56,25 %

30,0           сая ам.дол лар

29,4     сая ам.доллар

98.0 %

2,5      сая ам.доллар

2,42      сая ам.доллар

96,8 %

27,5      сая ам.дол лар

26,98    сая ам.дол  лар

98,1 %

2.

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл

 

147,543,814.    ам.доллар

 

109,141,104.4 ам.доллар

74%

57,526,522.3     ам.дол лар 

77,703,205.6      ам.дол лар

135%

3,321,797.5    ам.дол лар

2,387,488.62    ам.дол лар

72

54,204,724.80   ам.доллар

30,023,113.33  ам.доллар

55.4%

3

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

 

59,792,833.1          ам.доллар

 

40,574,182.1      ам.доллар

68%

44,136,211.4   ам.доллар

54,283,473.7    ам.доллар

123%

3,452,092.9    ам.доллар

2,101,649.57    ам.дол лар

61

40,684,118.5   ам.доллар

21,066,533.71    ам.доллар

51.8%

4

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

 

44,433,534.4     ам.доллар

 

35,925,722.5    ам.доллар

81%

39,287,370.4   ам.доллар

54,404,643.7   ам.доллар

138%

3,075,633.5     ам.доллар

0

0

36,211,736.90   ам.доллар

22,046,862.86    ам.доллар

60.9%

Авто замын салбарт хэрэгжсэн төслүүдийн дүн

376,770,181.5     ам.доллар

 

255,971,009.0   ам.доллар

 

67.9 %

170,950,104.1   ам.доллар

215,791,232,0      ам.доллар

126,2 %

12,349,523.9      ам.доллар

6,909,138,19     ам.доллар

55,9 %

158,600,580.2      ам.доллар

100,116,529.9      ам.доллар

63,1 %

Авто тээврийн салбарт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах               ТА-9137  MON төсөл

1 сая ам.доллар

1 сая  ам.доллар

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах         TA 9131 MON төсөл 

500,000 ам.доллар

500,000 ам.доллар

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авто тээврийн салбарт хэрэгжсэн төслүүдийн дүн

1,5 сая     ам.доллар

1,5 сая     ам.доллар

90%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Төмөр замын салбарт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх      МОН2719/0240 төсөл

32,400,313     ам.доллар

 

28,622,639       ам.доллар

88,34%

31,325,693,309.98     төгрөг

31,325,693,309.98   төгрөг

100%

-

-

-

31,325,693,309.98       төгрөг

31,325,693,309.98       төгрөг

100%

 

Ложистикийн төвийн дохиолол холбооны ажил

 

 

1,457,426         ам.доллар

1,030,181         ам.доллар

70,68%

2,573,883,685.07     төгрөг

2,573,883,685.07       төгрөг

100%

-

-

-

2,573,883,685.07       төгрөг

2,573,883,685.07       төгрөг

100%

Барилга, угсралтын ажлын  Зөвлөх үйлчилгээ

 

1,355,540         ам.доллар

1,067,942      ам.доллар

78,78%

1,699,813,243.55     төгрөг

1,699,813,243.55       төгрөг

100%

-

-

-

-

-

-

Төмөр замын салбарт хэрэгжсэн төслүүдийн дүн

 

35,213,279       ам.доллар

31,009,496       ам.доллар

79,3%

35,599,390,238.60   төгрөг

35,599,390,238.60     төгрөг

100 %

-

-

-

33,899,576,995.05     төгрөг

33,899,576,995.05     төгрөг

100%

Иргэний нисэхийн салбарт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл“ Барилгын ажлын гэрээ” /иенээр/

66,64 тэрбум. иен

 

60 тэрбум. иен

90 %

5,8    тэрбум. иен

1.8      тэрбум.иен

31 %

0,4      тэрбум. иен

0,35    тэрбум. иен

87,5 %

5,4     тэрбум.иен

1,5  тэрбум.иен

 

(Тайлбар: 2018 онд хийгдсэн ажлын санхүүжилт,  2019 онд хийгдсэн 1.6 тэрбум.иенийн дүн дээрх тооцоонд ороогүй болно.)

27,7 %

Тайлбар

Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжсэн төслийн дүн

66,64 тэрбум.иен

 

60 тэрбум.иен

90 %

5,8 тэрбум.иен

1.8 тэрбум.иен

31.0%

0,4     тэрбум. иен   

0,35    тэрбум. иен

87,5 %

5,4    тэрбум.иен

1,5     тэрбум.иен

27,7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

НИЙТ  ДҮН         /төгрөгөөр /

-

-

 

35,599,390,238.60  

35,599,390,238.60      

 

-

-

 

33,899,576,995.05    

33,899,576,995.05    

 

 

 

НИЙТ ДҮН /сая.доллараар/

413,483

288,480

 

170.95

215.791

 

12.349

6.909

 

158.600

100.116

 

 

НИЙТ ДҮН /иенээр/

66,64 тэрбум. иен

 

60 тэрбум. иен

 

5,8 тэрбум.иен

1.8 тэрбум.иен

 

0,4            тэрбум. иен   

0,35    тэрбум.иен

 

5,4    тэрбум.иен

1,5     тэрбум.иен

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт -2б

 

Төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

Төслийн нэр

Төслийн хэрэгжилтийн хугацаа

/ жилээр/

Ашиглалт /хувиар/

Үүнээс: 2018 оны санхүүгийн жилд

Гэрээнд заагдсан хугацаа

Хэрэгжүүлж байгаа хугацаа

Төсөл хэрэгжих хугацааны*

Нийт санхүү жилт**

ТХН-ийн үйл ажиллагааны зардал

Дотоод зөвлөх үйлчилгээ

Гадаад зөвлөх үйлчилгээ

Авто замын салбарт

1

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

2014-2019

5 жил

80 %

56,33 %

0,19 мянган ам.доллар

0,067 мянган

ам.доллар

682,106.0 сая.доллар

2

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл

2016.06.06-2019.10.31

 

30 сар

88

74

251,739.41       ам.доллар

 

 

 

-

735,760.59       ам.доллар

3

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

2017.05.10-2019.10.31

18 сар

62

68

83,732.1      ам.доллар

-

734,148.13      ам.доллар

4

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

2016.04.25-2019.10.31

20 сар

68

81

61,430.35      ам.доллар

-

-

 

Дүн

 

 

 

 

397,091.86    ам.доллар

0,067 мянган ам.доллар

1,469,908.72    ам.доллар

Автотээврийн салбарт

5

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ТА-9137 MON төсөл

 

1.5 жил

1.5 жил

100 %

100 %

-

-

-

6

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах TA 9131 MON төсөл

1.4 жил

1,4 жил

100 %

100 %

-

-

-

Төмөр замын салбарт

7

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН2719/0240 төсөл

2011.08.01-2018.12.31

77 сар

90%

55%

183,000        ам.доллар

-

 

397,177.86         ам.доллар

Иргэний нисэхийн салбарт

8

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл

2009-2019

2009-2019

92%

89,4%

808014020 төгрөг

-

7807103166,16 төгрөг

 

НИЙТ ДҮН /төгрөгөөр/

 

 

 

 

808014020

-

7807103166,16

 

НИЙТ ДҮН /доллараар/

 

 

 

 

580091.86    ам.доллар

0,067 мянган ам.доллар

2549192.58

 

НИЙТ ДҮН /иенээр/

 

 

 

 

-

-

-

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

Хүснэгт-3

 

Төслийн төлөвлөсөн ажлын биелэлт

                   

 

Төслийн нэр

Бүрэлдэхүүн      хэсгийн тоо

Бүрэл дэхүүн хэсгийн хүрээнд хийх  ажлын  тоо

Үүнээс: Биелэлт хангалтгүй

Бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрэгжилт ийн хувь

Тайлбар

Авто замын салбар

1

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

4

4

-

100%

Багц1-3 буюу Өлгий-Хашаатын даваа чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэж буй БНХАУ-ын Чайна Хуаши Энтерпрайзис Лимитед компанийн гадаадаас авч ажиллуулах ажиллах хүчний зөвшөөрөл ХНХЯамнаас шалтгаалан                             2016, 2017 онуудад хугацаа алдаж гарснаас ажлыг гүйцэтгэлд нөлөөлсөн. Анхны гэрээгээр авто замыг 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр дуусгахаар байсан.

2018 оны 08 дугаар сард гэрээг дүгнэж, 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-нд ашиглалтад оруулахаар гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Одоогоор барилгын ажлын хэрэгжилт 57.36% байгаа ба гэрээт хугацаанд ашиглалтад оруулах боломжтой.

Багц1-4 буюу Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендертэй холбоотойгоор тендерт оролцогч “Алтайн зам” ХК Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Анхан шатын шүүхэд гомдол гаргаж, шүүхээс “Алтайн зам” ХК-тай гэрээ байгуулах шийдвэр гарсан.

Ийнхүү шүүхийн шийдвэрийг хангах хүрээнд тус багц хэсгийн зам барилгын ажлыг гүйцэтгэх гэрээг “Алтайн зам” ХК-тай 2018 оны        05 дугаар сарын 11-ний өдөр 105 дугаар бүхий гэрээг байгуулж, холбогдох журмын дагуу АХБ-нд хүргүүлсэн.

Гэвч АХБ-аас тус гэрээг АХБ-ны журамд нийцэхгүй үндэслэлээр санхүүжүүлэх боломжгүй гэсэн мэдэгдлийг 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр ирүүлсэн.

АХБ-аас ирүүлсэн мэдэгдлийг үндэслэн “Алтайн зам” ХК-нд                    2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/2373 албан тоотоор зам барилгын ажлын гэрээ цуцлах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

АХБ-аас Шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон тохиолдолд тус багц хэсэгт санхүүжилт хийх боломжтойг мэдэгдсэн.

2

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл /зөвлөх, гүйцэтгэгч/

2

7

-

96,19 %

-

3

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

2

3

-

88,6 %

-

4

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл /зөвлөх, гүйцэтгэгч/

 

2

3

-

99,8 %

-

Авто тээврийн салбарт

5

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                        ТА-9137 MON төсөл

 

-

5

-

100 %

Бүрэн хэрэгжиж дууссан.

6

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                  TA 9131 MON төсөл

-

3

-

100%

Бүрэн хэрэгжиж дууссан.

Төмөр замын салбарт

7

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх          МОН2719/0240 төсөл

Нийт 3:

1.             Логистикийн төвийн үндсэн барилга угсралтын ажил

2.             Логистикийн төвийн төмөр замын дохиолол, холбооны зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт, угсралт суурилуулалтын ажил,

3.                   Вандан краны угсралт, суурилуулалтын ажил,

3

-

100%

Логистикийн төвийн барилга байгууламж, төмөр зам, төмөр замын дохиолол, холбоо, вандан краны угсралт, суурилуулалтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр логистикийн төвд ажилласан.

Иргэний н

Хүснэгт-1

 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд* хэрэгжиж байгаа гадаад зээл, тусламжийн төслүүдийн үнэлгээ

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/

 

`

Төслийн нэр

Санхүү- жүүлэгч

Эхлэх/ дуусах хугацаа

Санхүү-жилтийн дүн

Үүнээс:

2018 оны үнэл гээ**

Хэрэгжилт

(хувиар)***

Тайлбар /хүрсэн үр дүн, тулгамдаж буй асуудал/

Буцалтгүй тусламж

Зээл

Авто замын салбарт

1.

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

Азийн хөгжлийн банк

2014-2019

125 сая ам.доллар

 

125 сая ам.доллар

70 %

56.25%

Төслийн хүрээнд 4 багц авто замын барилгын ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.

Тайлант хугацаанд Багц1-1 буюу Шурагийн гүүр-Хашаатын даваа чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын хэрэгжилт            100%, багц1-2 буюу Ховд-Шурагийн гүүр чиглэлийн                 56.9 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын хэрэгжилт 100%, Багц1-3 Хашаатын даваа-Толбо сум чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын хэрэгжилт 57.36%-тай байна.

Багц 1-1, Багц 1-2 хэсгийн хүрээнд баригдсан нийт 106.9 км авто замыг 2018 оны 12 дугаар сард улсын ашиглалтад авсан.

Багц 1-3 хэсгийн 60 км авто замыг 2019 оны             09 дүгээр сарын 30-нд ашиглалтад оруулна.

Багц1-4 буюу Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцогч компаниас гаргасан гомдолд шүүхийн шийдвэр гарч барилгын ажил эхлээгүй.

Монгол Улсын шүүхийн шийдвэр нь Азийн хөгжлийн банкны дотоод журамд нийцэхгүй байгаа тул шүүхийн шийдвэрийг хүлээж авах боломжгүй, харин шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон тохиолдолд тус багц хэсгийн ажлыг санхүүжүүлэх боломжтой гэж Азийн хөгжлийн банкнаас мэдэгдсэн.

2.

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл

БНХАУ-ын Эксим банк

2016.06.06-2019.10.30

 

147,543,814.  ам.доллар

 

 

147,543,814   ам.доллар

 

100%

96.16%

Барилгын үндсэн ажлууд болох дэд суурь, суурь, асфальтбетон хучилтын ажлууд 100% хийгдэж дууссан ба авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, тохижилтын ажлууд хийгдэж байна. Нийт 49 ш төмөр бетон дөрвөлжин болон дугуй хоолой, 6 ш төмөр бетон гүүрийн ажил бүрэн дууссан. Авто замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын системийн зураг төсөл эцэслэн шийдэгдээгүй байна.

3.

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

БНХАУ-ын Эксим банк

2016.05.10-2019.10.30

59,792,833.1   ам.доллар

 

 

59,792,833.1  ам.доллар

 

70%

88.6

Авто замын далан, буталсан чулуун суурь, 3-н гүүр,   195 цэгийн хоолойн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Нийт 105 км асфальтбетон хучилтын ажил хийгдсэн. Мөн  авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийгдэж дууссан ба одоогоор заслын ажлууд хийгдэж байна. Нийт 195 цэгийн төмөр бетон дөрвөлжин болон дугуй хоолойн ажил бүрэн дууссан.  Төслийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудал байхгүй.

4.

 

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

БНХАУ-ын Эксим банк

2016.04.25-2019.10.30

44,433,534.4    ам.доллар

 

 

44,433,534.4    ам.доллар

 

100%

99.8

Зам барилгын далан, суурь, асфальтбетон хучилтын ажлууд, мөн  авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийгдэж дууссан ба одоогоор заслын ажлууд хийгдэж байна. Нийт 93 ш төмөр бетон дөрвөлжин болон дугуй хоолойн ажил, 2ш төмөр бетон гүүрийн ажил бүрэн дууссан.  Төслийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудал байхгүй.

Авто тээврийн салбарт

5.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                     ТА-9137 MON төсөл

Азийн хөгжлийн банк

2017.4-2018.9

1 сая.ам доллар

1 сая.ам доллар

 

100%

100%

Төслийн хүрээнд дараах бичиг, баримтыг боловсруулан эцсийн тайлангийн хамт ЗТХЯ-нд хүлээлгэн өгсөн. Үүнд:

1.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын “Цагаан ном”

2. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

Мөн төслийн хүрээнд зам тээврийн ослын мэдээллийг цахим орчинд бүртгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тоног төхөөрөмж болон программ хангамжийг тээврийн цагдаагийн албанд хүлээлгэн өгсөн.

6.

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                     TA-9131 MON төсөл

АХБ

2017.4-2018.7

500,000 ам.доллар

500,000 ам.доллар

 

100%

100%

Монгол улсын хэрэгцээ, шаардлага, стандартад нийцсэн Үндэсний хэмжээний тээврийн ухаалаг системийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан эцсийн тайлангийн хамт ЗТХЯ болон бусад холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэж өгсөн.

 

Төмөр замын салбарт

7.

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН2719/0240 төсөл

Монгол улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк

2011 оны       8 сарын 15-ны өдрөөс - 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

71.64 сая ам.доллар

1. МУ-ын Засгийн газраас 26,64 сая ам.доллар,

 

2. АХБ-ны буцалтгүй тусламж       5 сая ам.доллар

40 сая ам.доллар

100 оноо

100%

Үр дүн: Логистикийн төвийн барилга байгууламж, төмөр зам, төмөр замын дохиолол, холбоо, вандан краны угсралт, суурилуулалтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд, Улсын комисс 2018 оны     12 дугаар сарын 28-ны өдөр логистикийн төвд амжилттай ажиллалаа.

 

Тулгамдаж буй асуудал:

1. Төслийн буцалтгүй тусламж хэсгийн хуваарилагдаагүй хөрөнгөөр логистикийн төвд шаардлагатай машин механизм, мөн гүйцэтгэгчийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах замаар шаардлагатай оффисын тавилгыг худалдан авах ажлыг зохион байгуулах

2. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 3-р баг, АН3 босоо тэнхлэгийн авто замын төгсгөлийн дөрвөн замын уулзвараас хүнд даацын

авто зам хүртэлх 0.657 км авто зам, уг 0.657 км авто замаас Замын-Үүд хүртэлх 3.69 км авто замын ажлуудыг     (2 замын нийт төсөв 4,158,232,572 төгрөг) логистикийн төвийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээнд өөрчлөлт оруулах замаар “Хятадын төмөр замын 21 дүгээр товчоо групп” компаниар гүйцэтгүүлэх,

Иргэний нисэхийн салбарт

8.

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл

Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/

2009-2019

65.6 тэрбум иен

-

65.6 тэрбум иен

95.06 %

98.6 %

Үр дүн: Ерөнхий гүйцэтгэгч “Мицүбиши Чиёода” түншлэлтэй ИНЕГ-ын хооронд 2013 оны 5-р сарын 10-нд байгуулсан барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээт ажил 2016 оны 4-р улиралд дуусч 58 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан.

Мөн 2017 оны 03 дугаар сарын 17-нд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан, нэмэлт зээлийн хөрөнгөөр 15 барилга байгууламжийг барьж дуусган, 2018 оны 08 дугаар сарын 14-нд улсын комиссоор ашиглалтанд оруулсан.

Зээлийн үлдэгдэл хөрөнгөөр “Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга” барих ажил хэрэгжиж байна.

 

Тулгамдаж буй асуудал:

1. Зээлийн үлдэгдэл хөрөнгөөр баригдаж байгаа “Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга”-д ашиглагдаж байгаа барилгын материалд импортын татварын хөнгөлөлт үзүүлэх ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулж бүтээн байгуулалтын ажлыг саадгүй явуулах.                           

2. “Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилга”-ын ажил 2017 оноос эхэлсэн бөгөөд зээлийн хөрөнгөөс санхүүжүүлэх ажлын хүрээнд үе шатны төлбөрийг хугацаа алдуулалгүй санхүүжүүлж, байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангаж ажиллах.

 

3. Ашиглалтад оруулах барилгуудад улсын комиссоос өгсөн санал, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд батлагдсан зураг төсөлд тусгагдаагүй,

нэмэлт зардлаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлыг захиалагч, хэрэгжүүлэгч, ашиглагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын нэгдсэн саналыг авч яаралтай шийдвэрлэж байх.

 

Монгол Улсын засгийн газрын санхүүжилт

1.5        тэрбум иен

-

-

нийт

67.1      тэрбум иен

-

-

                               

 

 

 

 

                                    ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                             С.БАТБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Хүснэгт-2а          

 

 

 

 

                                        Төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

 

Төслийн нэр

Нийт санхүүжилт                             /үндсэн валютаар/

2018 оны

санхүүгийн жил

Үүнээс:

Урсгал зардал

Хөрөнгө оруулалтын зардал

Гэрээний  дүн

Зарц.*

/өссөн дүн/

%

Төсөв

Гүйцэт гэл

%

Төсөв

Гүйцэт     гэл

%

Төсөв

Гүйцэтгэл

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Авто замын салбарт

1.

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

125 сая ам.доллар

70,33 сая ам.доллар

56,25 %

30,0           сая ам.дол лар

29,4     сая ам.доллар

98.0 %

2,5      сая ам.доллар

2,42      сая ам.доллар

96,8 %

27,5      сая ам.дол лар

26,98    сая ам.дол  лар

98,1 %

2.

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл

 

147,543,814.    ам.доллар

 

109,141,104.4 ам.доллар

74%

57,526,522.3     ам.дол лар 

77,703,205.6      ам.дол лар

135%

3,321,797.5    ам.дол лар

2,387,488.62    ам.дол лар

72

54,204,724.80   ам.доллар

30,023,113.33  ам.доллар

55.4%

3

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

 

59,792,833.1          ам.доллар

 

40,574,182.1      ам.доллар

68%

44,136,211.4   ам.доллар

54,283,473.7    ам.доллар

123%

3,452,092.9    ам.доллар

2,101,649.57    ам.дол лар

61

40,684,118.5   ам.доллар

21,066,533.71    ам.доллар

51.8%

4

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

 

44,433,534.4     ам.доллар

 

35,925,722.5    ам.доллар

81%

39,287,370.4   ам.доллар

54,404,643.7   ам.доллар

138%

3,075,633.5     ам.доллар

0

0

36,211,736.90   ам.доллар

22,046,862.86    ам.доллар

60.9%

Авто замын салбарт хэрэгжсэн төслүүдийн дүн

376,770,181.5     ам.доллар

 

255,971,009.0   ам.доллар

 

67.9 %

170,950,104.1   ам.доллар

215,791,232,0      ам.доллар

126,2 %

12,349,523.9      ам.доллар

6,909,138,19     ам.доллар

55,9 %

158,600,580.2      ам.доллар

100,116,529.9      ам.доллар

63,1 %

Авто тээврийн салбарт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах               ТА-9137  MON төсөл

1 сая ам.доллар

1 сая  ам.доллар

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах         TA 9131 MON төсөл 

500,000 ам.доллар

500,000 ам.доллар

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авто тээврийн салбарт хэрэгжсэн төслүүдийн дүн

1,5 сая     ам.доллар

1,5 сая     ам.доллар

90%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Төмөр замын салбарт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх      МОН2719/0240 төсөл

32,400,313     ам.доллар

 

28,622,639       ам.доллар

88,34%

31,325,693,309.98     төгрөг

31,325,693,309.98   төгрөг

100%

-

-

-

31,325,693,309.98       төгрөг

31,325,693,309.98       төгрөг

100%

 

Ложистикийн төвийн дохиолол холбооны ажил

 

 

1,457,426         ам.доллар

1,030,181         ам.доллар

70,68%

2,573,883,685.07     төгрөг

2,573,883,685.07       төгрөг

100%

-

-

-

2,573,883,685.07       төгрөг

2,573,883,685.07       төгрөг

100%

Барилга, угсралтын ажлын  Зөвлөх үйлчилгээ

 

1,355,540         ам.доллар

1,067,942      ам.доллар

78,78%

1,699,813,243.55     төгрөг

1,699,813,243.55       төгрөг

100%

-

-

-

-

-

-

Төмөр замын салбарт хэрэгжсэн төслүүдийн дүн

 

35,213,279       ам.доллар

31,009,496       ам.доллар

79,3%

35,599,390,238.60   төгрөг

35,599,390,238.60     төгрөг

100 %

-

-

-

33,899,576,995.05     төгрөг

33,899,576,995.05     төгрөг

100%

Иргэний нисэхийн салбарт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл“ Барилгын ажлын гэрээ” /иенээр/

66,64 тэрбум. иен

 

60 тэрбум. иен

90 %

5,8    тэрбум. иен

1.8      тэрбум.иен

31 %

0,4      тэрбум. иен

0,35    тэрбум. иен

87,5 %

5,4     тэрбум.иен

1,5  тэрбум.иен

 

(Тайлбар: 2018 онд хийгдсэн ажлын санхүүжилт,  2019 онд хийгдсэн 1.6 тэрбум.иенийн дүн дээрх тооцоонд ороогүй болно.)

27,7 %

Тайлбар

Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжсэн төслийн дүн

66,64 тэрбум.иен

 

60 тэрбум.иен

90 %

5,8 тэрбум.иен

1.8 тэрбум.иен

31.0%

0,4     тэрбум. иен   

0,35    тэрбум. иен

87,5 %

5,4    тэрбум.иен

1,5     тэрбум.иен

27,7 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

НИЙТ  ДҮН         /төгрөгөөр /

-

-

 

35,599,390,238.60  

35,599,390,238.60      

 

-

-

 

33,899,576,995.05    

33,899,576,995.05    

 

 

 

НИЙТ ДҮН /сая.доллараар/

413,483

288,480

 

170.95

215.791

 

12.349

6.909

 

158.600

100.116

 

 

НИЙТ ДҮН /иенээр/

66,64 тэрбум. иен

 

60 тэрбум. иен

 

5,8 тэрбум.иен

1.8 тэрбум.иен

 

0,4            тэрбум. иен   

0,35    тэрбум.иен

 

5,4    тэрбум.иен

1,5     тэрбум.иен

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт -2б

 

Төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

Төслийн нэр

Төслийн хэрэгжилтийн хугацаа

/ жилээр/

Ашиглалт /хувиар/

Үүнээс: 2018 оны санхүүгийн жилд

Гэрээнд заагдсан хугацаа

Хэрэгжүүлж байгаа хугацаа

Төсөл хэрэгжих хугацааны*

Нийт санхүү жилт**

ТХН-ийн үйл ажиллагааны зардал

Дотоод зөвлөх үйлчилгээ

Гадаад зөвлөх үйлчилгээ

Авто замын салбарт

1

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

2014-2019

5 жил

80 %

56,33 %

0,19 мянган ам.доллар

0,067 мянган

ам.доллар

682,106.0 сая.доллар

2

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл

2016.06.06-2019.10.31

 

30 сар

88

74

251,739.41       ам.доллар

 

 

 

-

735,760.59       ам.доллар

3

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

2017.05.10-2019.10.31

18 сар

62

68

83,732.1      ам.доллар

-

734,148.13      ам.доллар

4

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл

2016.04.25-2019.10.31

20 сар

68

81

61,430.35      ам.доллар

-

-

 

Дүн

 

 

 

 

397,091.86    ам.доллар

0,067 мянган ам.доллар

1,469,908.72    ам.доллар

Автотээврийн салбарт

5

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ТА-9137 MON төсөл

 

1.5 жил

1.5 жил

100 %

100 %

-

-

-

6

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах TA 9131 MON төсөл

1.4 жил

1,4 жил

100 %

100 %

-

-

-

Төмөр замын салбарт

7

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН2719/0240 төсөл

2011.08.01-2018.12.31

77 сар

90%

55%

183,000        ам.доллар

-

 

397,177.86         ам.доллар

Иргэний нисэхийн салбарт

8

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл

2009-2019

2009-2019

92%

89,4%

808014020 төгрөг

-

7807103166,16 төгрөг

 

НИЙТ ДҮН /төгрөгөөр/

 

 

 

 

808014020

-

7807103166,16

 

НИЙТ ДҮН /доллараар/

 

 

 

 

580091.86    ам.доллар

0,067 мянган ам.доллар

2549192.58

 

НИЙТ ДҮН /иенээр/

 

 

 

 

-

-

-

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

Хүснэгт-3

 

Төслийн төлөвлөсөн ажлын биелэлт

                   

 

Төслийн нэр

Бүрэлдэхүүн      хэсгийн тоо

Бүрэл дэхүүн хэсгийн хүрээнд хийх  ажлын  тоо

Үүнээс: Биелэлт хангалтгүй

Бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрэгжилт ийн хувь

Тайлбар

Авто замын салбар

1

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Төсөл-2

4

4

-

100%

Багц1-3 буюу Өлгий-Хашаатын даваа чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэж буй БНХАУ-ын Чайна Хуаши Энтерпрайзис Лимитед компанийн гадаадаас авч ажиллуулах ажиллах хүчний зөвшөөрөл ХНХЯамнаас шалтгаалан                             2016, 2017 онуудад хугацаа алдаж гарснаас ажлыг гүйцэтгэлд нөлөөлсөн. Анхны гэрээгээр авто замыг 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр дуусгахаар байсан.

2018 оны 08 дугаар сард гэрээг дүгнэж, 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-нд ашиглалтад оруулахаар гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Одоогоор барилгын ажлын хэрэгжилт 57.36% байгаа ба гэрээт хугацаанд ашиглалтад оруулах боломжтой.

Багц1-4 буюу Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендертэй холбоотойгоор тендерт оролцогч “Алтайн зам” ХК Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Анхан шатын шүүхэд гомдол гаргаж, шүүхээс “Алтайн зам” ХК-тай гэрээ байгуулах шийдвэр гарсан.

Ийнхүү шүүхийн шийдвэрийг хангах хүрээнд тус багц хэсгийн зам барилгын ажлыг гүйцэтгэх гэрээг “Алтайн зам” ХК-тай 2018 оны        05 дугаар сарын 11-ний өдөр 105 дугаар бүхий гэрээг байгуулж, холбогдох журмын дагуу АХБ-нд хүргүүлсэн.

Гэвч АХБ-аас тус гэрээг АХБ-ны журамд нийцэхгүй үндэслэлээр санхүүжүүлэх боломжгүй гэсэн мэдэгдлийг 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр ирүүлсэн.

АХБ-аас ирүүлсэн мэдэгдлийг үндэслэн “Алтайн зам” ХК-нд                    2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/2373 албан тоотоор зам барилгын ажлын гэрээ цуцлах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

АХБ-аас Шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон тохиолдолд тус багц хэсэгт санхүүжилт хийх боломжтойг мэдэгдсэн.

2

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам төсөл /зөвлөх, гүйцэтгэгч/

2

7

-

96,19 %

-

3

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129 км хатуу хучилттай автозамын төсөл

2

3

-

88,6 %

-

4

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын төсөл /зөвлөх, гүйцэтгэгч/

 

2

3

-

99,8 %

-

Авто тээврийн салбарт

5

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                        ТА-9137 MON төсөл

 

-

5

-

100 %

Бүрэн хэрэгжиж дууссан.

6

Монгол Улсад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах                                  TA 9131 MON төсөл

-

3

-

100%

Бүрэн хэрэгжиж дууссан.

Төмөр замын салбарт

7

Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх          МОН2719/0240 төсөл

Нийт 3:

1.             Логистикийн төвийн үндсэн барилга угсралтын ажил

2.             Логистикийн төвийн төмөр замын дохиолол, холбооны зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт, угсралт суурилуулалтын ажил,

3.                   Вандан краны угсралт, суурилуулалтын ажил,

3

-

100%

Логистикийн төвийн барилга байгууламж, төмөр зам, төмөр замын дохиолол, холбоо, вандан краны угсралт, суурилуулалтын ажил дууссантай холбогдуулан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах Улсын комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр логистикийн төвд ажилласан.

Иргэний нисэхийн салбарт

8

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл

5

31

-

95,06%

Ангарын барилга барьж байна.

 

НИЙТ ДҮН

18

59

 

97.5 %

 

               

 

 

исэхийн салбарт

8

Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл

5

31

-

95,06%

Ангарын барилга барьж байна.

 

НИЙТ ДҮН

18

59

 

97.5 %

 

               

 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх