Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын мэдээлэл

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН ТОМООХОН АЖЛУУД

                          Нэг. УИХ, Засгийн газарт тавьж шийдвэрлүүлсэн асуудал Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын...

  ТӨМӨР ЗАМ, ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТАЙЛАН

Нэг. Салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Засгийн газрын 28 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэж, УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр өргөн барихыг дэмжсэн. Хоёр. Салбарын бодлогыг боловсронгуй бо...

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН  2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Бодлогын баримт бичгийн чиглэлээр: Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган бий болох шинэ хотын хэсэгчилсэн ерөнхий  төлөвлөгөөний ажлын даалгаврыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаар батлуулан БХБЯ-д хүргүүлсэн.   Тавантолгойн нүүрсний уурхайг түшиглэн авто зам, төмөр замын холимог тээв...

АВТОТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Салбарын бодлого, төлөвлөлтийг сайжруулах чиглэлээр:             Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөрийг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т 2020.04.20-ны өдрийн 01/1768 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.    &...