Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Ажлын байрны сул орон тоо

VACANCY ANNOUNCEMENT

LOAN NO. 4342-MON: REGIONAL ROAD DEVELOPMENT AND MAINTENANCE PROJECT (PHASE III) ENVIRONMENT SAFEGUARD AND MONITORING SPECIALIST BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance...

VACANCY ANNOUNCEMENT

LOAN NO. 4342-MON: REGIONAL ROAD DEVELOPMENT AND MAINTENANCE PROJECT (PHASE III) PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT SPECIALIST BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance ...

VACANCY ANNOUNCEMENT

LOAN NO. 4342-MON: REGIONAL ROAD DEVELOPMENT AND MAINTENANCE PROJECT (PHASE III)   ROAD ENGINEER BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)&rdqu...

VACANCY ANNOUNCEMENT

ADB Loan 3679/3786-MON: The Regional Road Development and Maintenance Project VACANCY ANNOUNCEMENT PROCUREMENT CONSULTANT Project Background The Regional Road Development and Maintenance (RRDM) project financed by the Asian Development Bank (ADB) has been implemented since 2019. The overall obje...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ  ТУХАЙ  ЗАР

          Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бу...

VACANCY ANNOUNCEMENT  

The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project’s Executing Agency (EA) is Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the project, EA is seeking t...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ  ТУХАЙ  ЗАР

          Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бу...

VACANCY ANNOUNCEMENT

The Government of Mongolia has received a loan from International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association for Mongolia Transport Connectivity and Logistics Improvement Project (MTCLIP). The Project aims to remove critical bottlenecks in the selected road net...

VACANCY ANNOUNCEMENT

        ENVIRONMENT SAFEGUARD SPECIALIST The Government of Mongolia has received a Loan from International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association for Mongolia Transport Connectivity and Logistics Improvement Project (MTCLIP). The P...

VACANCY ANNOUNCEMENT

Translator The Government of Mongolia has received a Loan from International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association for Mongolia Transport Connectivity and Logistics Improvement Project (MTCLIP). The Project aims to remove critical bottlenecks in the selec...

VACANCY ANNOUNCEMENT

    The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project’s Executing Agency (EA) is Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the projec...