Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Ажлын байрны сул орон тоо

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT

The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project Executing Agency (EA) is Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the project, EA is seeking to recrui...

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT   The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project Executing Agency (EA) is Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

№ Холбогдох мэдээлэл Ангилал Зэрэглэл Удирдах/гүйцэтгэх Орон тоо Бодлого, төлөвлөлтийн газар 1.       Судалгаа шинжилгээ, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч Ахлах түшмэл ТЗ-9 Гүйцэтгэх 2 2. ...

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT   The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project Executing Agency (EA) is Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the...

“Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын төсөл”-ийн сул орон тоог нөхөх зарлал PIU Head/ Project manager

VACANCY ANNOUNCEMENT   The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project Executing Agency (EA) is Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the pr...

“Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын төсөл”-ийн сул орон тоог нөхөх зарлал The Project Financial Management Specialist

VACANCY ANNOUNCEMENT   The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project Executing Agency (EA) is Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the pr...

“Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл”-ийн сул орон тоог нөхөх зарлал

VACANCY RE-ANNOUNCEMENT   The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project” (RRDM Project). The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MR...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2022.06.02-ны байдлаар/

    ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2022.06.02-ны байдлаар/   № Холбогдох газар, хэлтэс Холбогдох мэдээлэл Ангилал Ажлын байрны тоо 1.       Бодлого, төлөвлөлтийн газар Судалгаа шинжилгэ...

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар 4 ажлын байрны сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд цахимаар бүртгэл хийгдэж байна. https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001010&offset=1&limit=20  хуудасны сонгон шалгаруулалт хэсгээр орж үзнэ үү.

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

/2020 оны 09 сарын 16-ны өдрийн байдлаар/ № Холбогдох газар, хэлтэс Холбогдох мэдээлэл зэрэглэл Тоо 1.       Бодлого, төлөвлөлтийн газар Санхүүгийн ахлах шинжээч бөгөөд Сайдын багцын ерөнхий нягтлан ТЗ-10 1 Э...

“ӨНДӨРХААН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫГ ШИНЭЧЛЭН БАРИХ ТӨСӨЛ” ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Засгийн газрын 2016 оны 176 дугаар тогтоолоор баталсан “Гадаадын тусламж авах, зарцуулах, удирдах, бүтгүүлэх, тайлагнах журам”-ын 9.1.9-д заасныг  үндэслэн “Өндөрхаан нисэх онгоцны буудлыг шинэчлэн барих төсөл” хэрэгжүүлэх нэгжийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан...