төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Авто замын хяналт

АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР :    “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангах тухай” улсын байцаагчийн 172 заалт бүхий 13 албан шаардла...

2015 ОНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МӨРӨӨР ГАРГАСАН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ

2015.09.17 Дүгнэлт №38-07-73-38 HKB интернэйшнл ХХК   2015.07.09 Дүгнэлт №38-07-67-34 Дархан АЗЗА ТӨХК   2015.07.08 Дүгнэлт №38-07-67-33 Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК   2015.07.08 Дүгнэлт №38-07-67-32 Орхон АЗЗА ТӨХК   2015.07.07 Дүгнэлт №38-07-67-31 Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК &nb...

2015 ОНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ АРИЛГУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛСЭН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ШААРДЛАГА

  2015.09.16 №38-07-67,73-47 АШ Шинэ Хөгжил зам ХХК   2015.08.18 №38-07-67-27 АШ Чайна гео инженеринг корпораци   2015.07.10 №38-07-67-25 АШ Баянчандмань АЗЗА ТӨХК   2015.07.09 №38-07-67-24 АШ Дархан АЗЗА ТӨХК   2015.07.05 №38-07-67-23 АШ Хархорин АЗЗА ТӨ...