Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Авто замын хяналт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР

Автозамын чиглэлээр: Төлөвлөгөөт 22, төлөвлөгөөт бус 8, гүйцэтгэлийн 7 шалгалт хийгдэж, 38 аж ахуйн нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, 540 иргэн, хуулийн этгээдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна. Шалгалтад 64 хуулийн этгээд хамрагдаж, нийт 73 зөрчил илрүүлж, 69 зөрчлийг арилгуулж, зөр...

АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР :    “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангах тухай” улсын байцаагчийн 172 заалт бүхий 13 албан шаардла...

2015 ОНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МӨРӨӨР ГАРГАСАН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ

2015.09.17 Дүгнэлт №38-07-73-38 HKB интернэйшнл ХХК   2015.07.09 Дүгнэлт №38-07-67-34 Дархан АЗЗА ТӨХК   2015.07.08 Дүгнэлт №38-07-67-33 Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК   2015.07.08 Дүгнэлт №38-07-67-32 Орхон АЗЗА ТӨХК   2015.07.07 Дүгнэлт №38-07-67-31 Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК &nb...

2015 ОНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ АРИЛГУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛСЭН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ШААРДЛАГА

  2015.09.16 №38-07-67,73-47 АШ Шинэ Хөгжил зам ХХК   2015.08.18 №38-07-67-27 АШ Чайна гео инженеринг корпораци   2015.07.10 №38-07-67-25 АШ Баянчандмань АЗЗА ТӨХК   2015.07.09 №38-07-67-24 АШ Дархан АЗЗА ТӨХК   2015.07.05 №38-07-67-23 АШ Хархорин АЗЗА ТӨ...