Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР

2021/12/13
Автозамын чиглэлээр:
Төлөвлөгөөт 22, төлөвлөгөөт бус 8, гүйцэтгэлийн 7 шалгалт хийгдэж, 38 аж ахуйн нэгжид зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, 540 иргэн, хуулийн этгээдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.
Шалгалтад 64 хуулийн этгээд хамрагдаж, нийт 73 зөрчил илрүүлж, 69 зөрчлийг арилгуулж, зөрчлийн арилгуулалт 95%-тай, 5 гомдол мэдээллийг хүлээн авч, шалгаж гомдлыг барагдуулсан бөгөөд Улсын байцаагчийн “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангах тухай” 46 албан шаардлага, үйл ажиллагааны 9 дүгнэлт, 38 зөвлөмжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, шийдвэрийн биелэлт 97,8%-тай ажилласан байна.
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх