Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

Журмын төсөлд санал авах тухай

Автотээврийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн С.Нансалмаа  Санал ирүүлэх: Утас: 51-263211 Майл: nansalmaa@mrtd.gov.mn 

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

"ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮС, ТӨМӨР ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАР, АЮУЛГҮЙН БҮСЭД ТӨМӨР ЗАМЫН БОЛОН БУСАД ОБЬЕКТ БАЙРЛУУЛАХ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭЯВУУЛАХ, НЭВТРЭХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.  Энд дарж төсөлтэй танилцана уу! “АЮУЛТАЙ БАЙГУУЛАМЖ БАЙРЛУУЛАХ ЗАЙ, ОГТЛОЛЦЛЫН БОЛОН БАЙРШЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ ...

Журмын төсөлд санал авч байна

Монгол улсын Засгийн газрын  2023 оны .... дугаар сарын … -ны  өдрийн ... дугаар тогтоолын хавсралт АВТО ЗАМ, ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРТ ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫГ ХАЙХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ                ...

"Төмөр замын салбарт дагаж мөрдөх дүрэм, журам"-ын төсөлд санал авч байна.

Төмөр замын тээврийн тухай хууль 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн УИХ-ын хаврын нэгдсэн чуулганаар шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан төмөр замын салбарт дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 3...

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

  ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ               Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 222 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх олон улсын тээврийн хэрэгс...

Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан дараах журмын төслүүдэд санал авч байна.

1.Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан Далайн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах журмын төслийг боловсруулан санал авч байна.Төсөлтэй танилцан холбогдох саналыг тус яам...

" ТӨМӨР ЗАМЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТНЫГ БЭЛТГЭХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, МЭРГЭШҮҮЛЭХ, МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ"-д санал авч байна.

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.14-т заасан "Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт зохион байгуулах, мэргэшүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох, шалгалт авах журам "-д санал авч байна. Саналаа 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Тө...