Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан дараах журмын төслүүдэд санал авч байна.

2023/03/21

1.Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан Далайн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах журмын төслийг боловсруулан санал авч байна.
Төсөлтэй танилцан холбогдох саналыг тус яаманд албан бичгээр болон tsengelmaa@mrtd.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.
Холбоо барих утас: 51-263186  https://mrtd.gov.mn/lf/89

2. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагыг томилох, түүний ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааг хянан зохицуулах журмын төсөлд санал авч байна.  https://mrtd.gov.mn/lf/88

3. Хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах үйл ажиллагааны журмын төсөлд санал авч байна.  https://mrtd.gov.mn/lf/86 

Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан дараах журмын төслүүдэд санал авч байна.  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх