төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

Иргэний нисэхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөлд санал авч байна.

2020 оны 5 дугаар сарын 11   2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр Холбогдох яамд, засгийн газрын гишүүдээс ирүүлсэн саналыг тусгасан хуулийн төсөл   "Иргэний нисэхийн тухай” хуулийг  шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан хуулийн төсөлд цахимаар 30 хоногийн турш ...

“Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл өөрчлөх журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд санал авч байна.

Олон улс, улсын чанартай авто замаас үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж уруу орц, гарц гаргах болон инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээнд холболт хийх шаардлагаар авто замыг түр хугацаанд сэтлэх зөвшөөрөл хүссэн албан бичгийг Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРМУУДЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРМУУДЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан нийтлэг багц дүрэмд багтах журмуудыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн боловсруулж, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар батлуулж, Хууль зүй, дот...

“Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох журам”-ын нэмэлт өөрчлөлтөд санал авч байна.

Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 108 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох журам” -ыг баталсан. Уг журмыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 2018.06.06-ны өдрийн 1-1/2804 тоотоор З...

“Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журам”-ын нэмэлт өөрчлөлтөд санал авч байна

Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдрийн 168 дугаар тушаалаар “Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журам” батлагдан Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 45 ду...

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журмын төсөлд санал авч байна.

Журмын төсөлд өөрчлөлт оруулах саналаа chunseree@mrtd.gov.mn хаягаар болон тус яамны Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт ирүүлнэ үү. Утас: 51267212  

“Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ын төсөлд дараах хаягаар санал авч байна

“ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ,АНГИЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ,УСТГАХ, БУЛШЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА. “Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, б...

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан болон түүний төрөлжсөн санг хөтлөх, уг сангаас мэдээлэл, лавлагаа өгөх журмын төсөлд санал авч байна.

Журмын төсөлд тусгах саналыг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн А.Энхболдод ирүүлнэ үү.  И-мэйл: enkhbold.a@mrtd.gov.mn, Утас: 92263205  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны  1 дүгээр тогтоолын 2 дуг...

Автотээврийн жишиг тариф батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.

  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ   2019  оны ..... дугаар   сарын ..... өдөр                                &nb...

"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх нийтлэг дүрэм"-ийн төсөлд санал авч байна.

"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх нийтлэг дүрэм"-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг дүрмийн төсөлд  2019 оны 6 дугаар сарын 13-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Ачаа, тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Хавидолда Цахим хаяг: khavidolda@mrtd.gov.mn Холбоо...

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭХ ДҮРЭМ

Дүрмийн төсөлд ирүүлэх саналыг дараах хаягаар хүлээн авна.  Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын  ахлах мэргэжилтэн Ц.Баяржаргал Утас: 92263212 Цахим шуудан: Bayarjargal@mrtd.gov.mn Дүрмийн төсөл татах  

“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал” MNS5025:2010 стандартын төсөлд санал авч байна.

“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал” MNS5025:2010 стандартын төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг стандартын төсөлд  2019 оны 5 дугаар сарын 22-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто үйлчилгээ, төсөл, хөтөлбөр, сургалт хариуцсан мэргэ...