Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

"Төмөр замын салбарт дагаж мөрдөх дүрэм, журам"-ын төсөлд санал авч байна.

Төмөр замын тээврийн тухай хууль 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн УИХ-ын хаврын нэгдсэн чуулганаар шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан төмөр замын салбарт дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 3...

ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

  ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ               Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 222 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх олон улсын тээврийн хэрэгс...

Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан дараах журмын төслүүдэд санал авч байна.

1.Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдсөнтэй холбогдуулан Далайн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах журмын төслийг боловсруулан санал авч байна.Төсөлтэй танилцан холбогдох саналыг тус яам...

" ТӨМӨР ЗАМЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТНЫГ БЭЛТГЭХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, МЭРГЭШҮҮЛЭХ, МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ"-д санал авч байна.

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.14-т заасан "Төмөр замын мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх, сургалт зохион байгуулах, мэргэшүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох, шалгалт авах журам "-д санал авч байна. Саналаа 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Тө...

Журмын төсөлд санал авч байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын  31-ний өдрийн А/199 дүгээр тушаалаар баталсан  "Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам"-ын нэгдүгээр хавсралт дахь "Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээний загвар"-ын төсөлд санал авч байна.&...

"ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫ ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГОО ЯВУУЛАХ ЖУРАМ"-д санал авч байна

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/199 дүгээр тушаалаар баталсан “Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам”-д нэмэлт оруулахаар ажиллаж байна. Журамд оруулсан нэмэлтийн саналыг Та бүхэнд танилцуулж байна. Холбогдох саналаа тус яамны Автотээврийн бодлог...

"АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, УЛСЫН ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ"-д санал авч байна

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/222 дугаар тушаалаар баталсан “Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. Журамд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг Та бүхэнд танилцуулж байна. Холбогдох саналаа тус яамны Авто...

Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна.

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 301 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам”-ын шинэчилсэн төсөлд өгөх саналаа chunseree@mrtd.gov.mn хаягаар 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөрт багтаан ирүүлнэ үү. Холбоо барих:...