төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Ажлын байр

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНААС ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

2018-12-11 Ажлын байр
Монгол Улсын Засгийн Газар, Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулсан MON P-8, MON P-12 дугаартай зээлийн гэрээ, Монгол Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр хийгдэж буй “Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих” төслийн нэгжийн “ОРЧУУЛАГ...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

2018-12-03 Ажлын байр
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ              Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Далайн а...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

2018-10-25 Ажлын байр
Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго. Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн жинхэнэ  албан тушаалын дараах 4 сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. 1. Төмөр замын зур...

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын урилга

2018-10-16 Ажлын байр
  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНААС ЗАРЛАСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА Монгол Улсын Засгийн Газар, Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулсан MON P-8, MON P-12 дугаартай зээлийн гэрээ, Монгол Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр хийгдэж буй “Ула...

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

2018-09-24 Ажлын байр
Сонгон шалгаруулалтын зорилго           Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн даргын албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино. Улсы...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

2018-09-24 Ажлын байр
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ...

Зам ашиглалт, засварын хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалт

2018-05-28 Ажлын байр
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Зам ашиглалт, засварын хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулав. Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх...

Далай ашиглалт, усан замын тээврийн хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулав.

2018-05-18 Ажлын байр
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Далай ашиглалт, усан замын тээврийн хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулав.  “Төрийн жинхэ...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ ЗАР

2017-11-23 Ажлын байр
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг зарлалаа. Шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийн бүртгэл 2017 оны  12 дугаа...

ТӨСЛИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2017-09-08 Ажлын байр
Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний дагуу хамтран хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл”-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг дахин зарла...