Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Ажлын байрны сул орон тоо

VACANCY ANNOUNCEMENT

The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional Road Development and Maintenance Project” (RRDM Project). The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the project, the EA is...

VACANCY ANNOUNCEMENT MONITORING AND EVALUATION SPECIALIST

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT TRANSLATOR/ OFFICE ADMINISTRATOR

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT SOCIAL DEVELOPMENT SPECIALIST

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT ENVIRONMENT SAFEGUARD AND MONITORING SPECIALIST

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT SPECIALIST

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT ACCOUNTANT/ FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT ROAD ENGINEER - 2

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT COORDINATOR

BACKGROUND The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional road development and maintenance project (Phase III)”. The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the proje...

VACANCY ANNOUNCEMENT

The Government of Mongolia (GOM) with support from the Asian Development Bank (ADB) is implementing “Regional Road Development and Maintenance Project” (RRDM Project). The project Executing Agency (EA) is the Ministry of Road and Transport Development (MRTD). Under the project, the EA is...

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИД ЖОЛООЧ АВАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

  ТАНИЛЦУУЛГА 1. Төслийн дугаар: Loan 3679/Loan 3786/Grant 0644-MON 2. Байгууллагын нэр: Зам, тээврийн хөгжлийн яам 3. Төслийн нэр: Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл 3.1.Албан тушаал: Төсөл хэрэлжүүлэх нэгжийн (ТХН) жолооч 4. &nb...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR DRIVER OF THE PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

  INTRODUCTION 1. Project number: Loans 3679/3786 and Grant 0644-MON 2. Organization name: Ministry of Road and Transport Development 3. Project name: Regional Road Development and Maintenance Project 3.1.Position: Driver of the Project Implementation Unit (P...