Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журмын төсөлд санал авч байна.

Журмын төсөлд өөрчлөлт оруулах саналаа chunseree@mrtd.gov.mn хаягаар болон тус яамны Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт ирүүлнэ үү. Утас: 51267212  

“Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ын төсөлд дараах хаягаар санал авч байна

“ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ,АНГИЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ,УСТГАХ, БУЛШЛАХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА. “Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, б...

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан болон түүний төрөлжсөн санг хөтлөх, уг сангаас мэдээлэл, лавлагаа өгөх журмын төсөлд санал авч байна.

Журмын төсөлд тусгах саналыг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн А.Энхболдод ирүүлнэ үү.  И-мэйл: enkhbold.a@mrtd.gov.mn, Утас: 92263205  Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны  1 дүгээр тогтоолын 2 дуг...

Автотээврийн жишиг тариф батлах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна.

  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ   2019  оны ..... дугаар   сарын ..... өдөр                                &nb...

"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх нийтлэг дүрэм"-ийн төсөлд санал авч байна.

"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх нийтлэг дүрэм"-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг дүрмийн төсөлд  2019 оны 6 дугаар сарын 13-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Ачаа, тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Хавидолда Цахим хаяг: khavidolda@mrtd.gov.mn Холбоо...

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭХ ДҮРЭМ

Дүрмийн төсөлд ирүүлэх саналыг дараах хаягаар хүлээн авна.  Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын  ахлах мэргэжилтэн Ц.Баяржаргал Утас: 92263212 Цахим шуудан: Bayarjargal@mrtd.gov.mn Дүрмийн төсөл татах  

“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал” MNS5025:2010 стандартын төсөлд санал авч байна.

“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал” MNS5025:2010 стандартын төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг стандартын төсөлд  2019 оны 5 дугаар сарын 22-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто үйлчилгээ, төсөл, хөтөлбөр, сургалт хариуцсан мэргэ...

"АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, УЛСЫН ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ"-ЫН ШИНЭЧИЛСЭН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

   "Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ын төсөлд өгөх саналаа chunseree@mrtd.gov.mn хаягаар болон тус яамны 408 тоот өрөөнд хандана уу. Холбоо барих 92263212  хувилбар татах  

Зам, тээврийн салбарын стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, норм нормативын тогтолцоог боловсронгуй болгох хөтөлбөр”-ийн төсөлд санал авч байна.

Зам, тээврийн салбарын стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, норм нормативын тогтолцоог  боловсронгуй болгох хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг хөтөлбөрийн төсөлд цахимаар 30 хоногийн турш буюу  2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийг хүртэл дараа...

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, батлагдсан үзэл баримтлал

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2018 оны 197 дугаар тушаалаар батлагдсан Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан дагуу Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тө...

Далай ашиглах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ санал авч байна.

“Далай ашиглах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ ”-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд 2019 оны 02 дугаар сарын 05-ний өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Б.Нарантунгалаг Утас: 62...

"Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам"-ын төсөл

"Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам"-ын төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг журмын төсөлд  2018 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто үйлчилгээ, төсөл, хөтөлбөр, сургалт х...