төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

“Олон улс, улсын чанартай авто замд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчмийн тооллого хийх журам”-ын төсөл

“Авто замын тухай” хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр болон шинэчлэн боловсруулж батлуулах шаардлагатай журмын төслүүдийг боловсруулах Ажлын хэсгүүд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан. Уг...

“Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам”-ын төсөл

“Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү. Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Сугаржав Ута...

Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журмын төсөл

Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журмыг шинэчлэж байгаа тул та бүхэн журмын төсөлд өгөх санал аа 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны дотор  АЗБХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Оюунбилэгт дараах утас, цахим шуудангаар илгээнэ үү. Утас:...

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журмын төсөл

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журмын төсөлд  2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Энхтуяад дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Ц...

Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, ашиглах журам

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 191 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс Авто замын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.7-д заасны дагуу "Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, ашиглах журам"-ын төслийг боловсруулаад байна...

ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН “ЖИШИГ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 2004 ОНЫ 19 ДҮГЭЭР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТУУДАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны “Жишиг норм батлах тухай” 2004 оны 19 дүгээр тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар “Зам, тээврийн хүрээлэн” ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. "АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН НОРМ&q...

Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна.

Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд  2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч...

"Ачаа тээврийн 1 тн.км-ийн жишиг тариф, хот хоорондын зорчигч тээврийн 1 хүн.км-ийн жишиг тариф”-ын төсөлд санал авч байна.

“Ачаа тээврийн 1 тн.км-ийн жишиг тариф, хот хоорондын зорчигч тээврийн 1 хүн.км-ийн жишиг тариф”-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, жишиг тарифын төсөлд  2018 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Цахим хаяг: narantungalag...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Журмын төсөлд  оруулах саналаа ЗТХЯамны ТЗДТБХЗГ-ын мэргэжилтэн Г.Баттуяад 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Утас: 21243401, 99103438 Цахим шуудан: battuya@mrtd.gov.mn  хувилбар татах

"ТӨМӨР ЗАМЫН БАЙГУУЛЛАГУУД ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журамын төсөлд  оруулах саналаа ЗТХЯамны ТЗДТБХЗГ-ын мэргэжилтэн Г.Баттуяад 2018 оны 05 дугаар сарын 26-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Утас: 21243401, 99103438 Цахим шуудан: battuya@mrtd.gov.mn  хувилбар татах  

"Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ын төсөлд санал авч байна

 "Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ын төсөлд өгөх саналаа chunseree@mrtd.gov.mn хаягаар болон тус яамны 408 тоот өрөөнд хандана уу. Холбоо барих 62263212  хувилбар татах  

Авто тээврийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна.

"Авто тээврийн тухай хуулийн төсөл”-ийг  шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, хуулийн төсөлд  2018 оны 05 дүгээр сарын 18-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Хуулийн төсөлд өгөх саналаа ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-ын Ахлах мэргэжилтэн Ц.Нэргүйбаатар Утас: 99168877 Ц...