төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

“Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох журам”-ын нэмэлт өөрчлөлтөд санал авч байна.

2019/12/13

Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 108 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох журам” -ыг баталсан. Уг журмыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 2018.06.06-ны өдрийн 1-1/2804 тоотоор Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзэж, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 3940 дугаарт бүртгэснийг мэдэгдсэн бөгөөд одоо нийтээр даган мөрдөж байгаа билээ.

Тус журмын 5.5-д “... гүйцэтгэлийн төсөв зохиох... гэснийг  гүйцэтгэлийн төсөвт өртөгт магадлал хийх... гэж өөрчлөх саналтай байгаа тул уг журмын төслийн энэхүү хэсэгт санал авч байна. 

Та саналаа АЗБХЗГ-ын мэргэжилтэн С.Баярчимэгт bayarchimeg@mrtd.gov.mn хаягаар болон 51267210 утсаар мөн ЗТХЯам, АЗБХЗГазарт 2020 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

“Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох журам”-ын нэмэлт өөрчлөлтөд санал авч байна.  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх