Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

2023/05/01

Үйлчилгээний нэр

Холбогдох газар

Шийдвэрлэх журам

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Төлбөр, хураамж

Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл

Холбоос

1.        

Авто зам, замын байгууламжийг барих тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

АЗБХЗГ

Тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, нөхцөл шаардлага. - Зам, тээврийн хөгжлийн яам (mrtd.gov.mn)

 

 

 

“АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ, ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БАРИХ, АРЧЛАХ, ЗАСВАРЛАХ, ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХ БОЛОН СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ - Зам, тээврийн хөгжлийн яам (mrtd.gov.mn)

300,000-1,000,000 ₮

Төрийн банк 100200600941

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

2.        

Авто зам, замын байгууламжийг засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

АЗБХЗГ

300,000-1,000,000 ₮

Төрийн банк 100200600941

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

3.        

Авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

АЗБХЗГ

300,000-1,000,000 ₮

Төрийн банк 100200600941

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

4.        

Автотээврийн хэрэгслийн улсын дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

АТБХЗГ

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төвд тавигдах шаардлага - Зам, тээврийн хөгжлийн яам (mrtd.gov.mn)

 

 

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авахад тавигдах шаардлага - Зам, тээврийн хөгжлийн яам (mrtd.gov.mn)

 

 

1,450,000 ₮

iTAX - Татвар төлөгчийн цахим систем (mta.mn) дээр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэдэг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

5.        

Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

АТБХЗГ

280,000 ₮

iTAX - Татвар төлөгчийн цахим систем (mta.mn) дээр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэдэг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

6.        

Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

ТЗДТБХЗГ

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛ - Зам, тээврийн хөгжлийн яам (mrtd.gov.mn)

Бүрдүүлэх материал - Зам, тээврийн хөгжлийн яам (mrtd.gov.mn)

 

 

 

 

2,000,000– 5,000,000₮

iTAX - Татвар төлөгчийн цахим систем (mta.mn) дээр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэдэг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

7.        

Төмөр замын суурь бүтэц  ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

ТЗДТБХЗГ

2,000,000– 5’000’000 ₮

iTAX - Татвар төлөгчийн цахим систем (mta.mn) дээр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэдэг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

8.        

Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

ТЗДТБХЗГ

2,000,000– 5’000’000 ₮

iTAX - Татвар төлөгчийн цахим систем (mta.mn) дээр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэдэг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

9.        

Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

ТЗДТБХЗГ

6,400,000- 16’000’000 ₮

iTAX - Татвар төлөгчийн цахим систем (mta.mn) дээр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэдэг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

10.    

Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ

ТЗДТБХЗГ

100,000-350,000 ₮

iTAX - Татвар төлөгчийн цахим систем (mta.mn) дээр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэдэг.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ - Эхлэл (mrtd.gov.mn)

Үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх