Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Гадаадад суралцаж буй болон суралцсан албан хаагчдын судалгаа

ИНЕГ-ын зардлаар 2005-2020 онуудад гадаад улсад суралцсан болон суралцаж буй оюутнуудын судалгаа

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЗАРДЛААР ГАДААДАД СУРГУУЛЬД СУРСАН СУРЛЦАГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ “Иргэний нисэхийн чиглэлээр суралцуулах журам”-ын дагуу Иргэний нисэхийн ерөнхий газар гадаад сургалтыг 2005 оноос идэвхтэй явуулж, 2023 оны байдлаар нийт 367 өргөдөл гаргагчийг гадаадын их дээд сургуулиудад суралц...