Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Салбарын хяналтын газар

Зөвлөмж

  №   Тушаал Link 1 Улсын байцаагчийн хөдөлмөрийн жишиг норм, норматив батлах тухай 2023.03.16 А/65   2 Хяналт шалгалтын баримт бичигт нэгдсэн дугаар олгох, хадгалах журам батлах 2023.03.16 А/66   3 Эрсдлийн агилалд хамаарах объектын жагсаалт, шалг...

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТЛАХ ТУХАЙ

ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ № Хяналтын хуудасны тушаал Тушаал Link 1 Хяналтын хуудас батлах тухай 2023.03.27 А/39 Татаж авах   № Хяналтын чиглэл Код Хяналтын хуудасны нэр Link Тайлбар 1 Автотээвэр 4.1.1 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг э...