Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТЛАХ ТУХАЙ

2024/02/06

ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Хяналтын хуудасны тушаал Тушаал Link
1 Хяналтын хуудас батлах тухай 2024.02.06 А/19 Татаж авах

 

Хяналтын чиглэл Код Хяналтын хуудасны нэр Link Тайлбар
1 Автотээвэр 4.1.1 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг эрхлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
2 4.1.2

Автотээврийн хэрэгслийн авто засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах -
3 4.1.3 Авто тээврийн хэрэгслийн кузов засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
4 4.1.4 Авто тээврийн хэрэгслийн авто угаалга үйлчилгээний үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
5 4.1.5

Автотээврийн хэрэгслийн резин дугуй засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах -
6 4.1.6

Автотээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах -
7 4.1.7

Аюултай ачаа тээврийн автомашин чиргүүл шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах -
8 4.1.8

Ачаа тээврийн автомашин чиргүүл шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах -
9 4.1.9 Ачаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
10 4.1.10 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний байгууллагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
11 4.1.11 Жуулчин тээврийн үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
12 4.1.12 Суудлын автомашиныг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
13 4.1.13 Такси үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
14 4.1.14 Хүүхэд тээвэрлэх автобусыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
15 4.1.15 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
16 4.1.16 Тусгай үйлчилгээний авто тээврийн байгууллага,обьектыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
17 4.1.17 Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
18 Авто зам

4.2.1 Гүүрийн угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
19 4.2.2 Гүүрийн арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
20 4.2.3

Авто замын угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах -
21 4.2.4 Авто замын арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
22 4.2.5 Агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас,явгалах зам, перрон, зогсоол болон бусад зам талбайн угсралт, шинэчлэлт, засварын ажлыг Татаж авах -
23 4.2.6 Авто зам, замын байгууламжийн техник, технологийн хяналтын гүйцэтгэх ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
24 4.2.7 Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
25 4.2.8

Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажилд ашиглах материал, бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, заводын үйл ажиллагааг

Татаж авах

 

-

26 4.2.9

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

 

27 Төмөр зам 4.3.1 Төмөр замын дохиолол, холбооны байгууламжийг шалгаххяналтын хуудас Татаж авах -
28 4.3.2 Төмөр замын дохиоллын байгууламжийн засвар, техникийн үйлчилгээ хийх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
29 4.3.3 Гол замын илчит тэрэгний техникийн байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
30 4.3.4 Төмөр замын гармын байгууламж, засвар үйлчилгээ хийх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
31 4.3.5 Вагоны засвар, техникийн үйлчилгээ хийх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
32 4.3.6 Төмөр замын гүүрийн угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
33 4.3.7 Төмөр замын угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах -
34 4.3.8 Төмөр замын ачаа тээвэр, галт тэрэгний хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хяналтын хуудас Татаж авах -
35 Усан замын тээвэр 4.4.1

Усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах -

 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТЛАХ ТУХАЙ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook