Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН (2022 оны жилийн эцсийн байдлаар)     2022.12.30                            &nbs...