Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

Төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагааны журмын төсөлд саналаа өгнө үү

 "Төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагааны журам"-ын төсөлд өгөх саналаа anar@mrtd.gov.mn хаягаар болон тус яамны 414 тоот өрөөнд хандана уу. Холбоо барих утас: 21252277  хувилбар татах  

Суурь бүтэц, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам ашиглах, суурь бүтэц эзэмшигч тээвэрлэгч хоорондын хамтран ажиллах болон тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ын төсөлд санал авч байна

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 13 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 151 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч хоорондын хамтран ажиллах гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ыг шинэчлэн болов...

Усан замын тээврийн хэрэгсэл, объектын Техник ашиглалтын дүрмийн төсөлд санал авч байна.

               Усан замын тээврийн хэрэгсэл, объектын Техник ашиглалтын дүрмийн төслийг шинэчлэн боловсруулахад санал авч байна. Дүрмийн төсөлд тусгах саналаа  ЗТХЯ, ТЗДТБХЗГ-ын мэргжилтэн, Д.Ганбаатар ganbaatar_d@mrtd.gov.mn и-мэйл хая...

"Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, ашиглах журам"-ын төсөлд санал авч байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 191 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс Авто замын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.8-д заасны дагуу "Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, ашиглах журам"-ын  төслийг Монгол Улсын Захиргааны ер...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭР ДЭХ ОСОЛ, ГОЛОГДЛЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ЖУРАМ

"Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам”-ыг  шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ний өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү. Журмын төсөд өгөх саналаа "ГТХЗНТ" УТҮГ-ийн ХШҮДА хариуцсан мэргэжилтэн Э.Осоржа...

"Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, дүрмийн төсөлд санал авч байна..

Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 88 дугаар тушаалаар батлагдсан  "Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм"-ийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, дүрмийн  төсөлд санал авч б...

“Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд санал авч байна.

“Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэ...

“Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм”-д санал авч байна

“Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм”-ийн  төсөлд 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдрийн дотор  саналаа ирүүлнэ үү. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Хулан Утас: 21-252277 Цахим шуудан: khulan@mrtd....

Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын төсөл болон тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын төсөл болон тогтоолын төсөлд санал авах тухай   Товч танилцуулга Улсын Их Хурлын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор “Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого”-ыг баталсан. “Төрөөс иргэний нисэхий...

Төмөр замын техник ашиглалтын дүрмийн төсөл

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 230 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасан “Техник ашиглалтын дүрэм"-ийн төслийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн сайжр...