Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

Авто тээврийн салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох журмын төсөлд санал авч байна.

"Авто тээврийн салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох журам"-ын төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг журмын төсөлд  2018 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто үйл...

“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал" MNS5025:2010 стандартын төсөлд санал авч байна.

“Авто үйлчилгээ- ерөнхий шаардлага, ангилал” MNS5025:2010 стандартын төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна. Уг стандартын төсөлд  2018 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто үйлчилгээ, төсөл, хөтөлбөр, сургалт хариуцсан мэрг...

Зам, тээврийн салбарын инновацийн хөтөлбөрийн төсөл

Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 233 дугаар тогтоолоор Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого баталсантай холбогдуулан Зам, тээврийн салбарын инновацийн хөтөлбөрийг боловсруулаад байгаад санал ирүүлнэ үү.  татах  

Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох дүрмийн төсөл

Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох дүрмийн төсөлд  2018 оны 11 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Энхтуяад дараах хаягаар ирүүлнэ үү....

“Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх, мэдээлэх журам”-ын төсөл

 “Авто замын тухай” хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр болон шинэчлэн боловсруулж батлуулах шаардлагатай журмын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгүүд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 191 д...

“Олон улс, улсын чанартай авто замд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эрчмийн тооллого хийх журам”-ын төсөл

“Авто замын тухай” хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр болон шинэчлэн боловсруулж батлуулах шаардлагатай журмын төслүүдийг боловсруулах Ажлын хэсгүүд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан. Уг...

“Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам”-ын төсөл

“Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү. Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Сугаржав Ута...

Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журмын төсөл

Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журмыг шинэчлэж байгаа тул та бүхэн журмын төсөлд өгөх санал аа 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ны дотор  АЗБХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Оюунбилэгт дараах утас, цахим шуудангаар илгээнэ үү. Утас:...

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журмын төсөл

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журмын төсөлд  2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Энхтуяад дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Ц...

Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, ашиглах журам

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 191 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс Авто замын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.7-д заасны дагуу "Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, ашиглах журам"-ын төслийг боловсруулаад байна...

ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН “ЖИШИГ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 2004 ОНЫ 19 ДҮГЭЭР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТУУДАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны “Жишиг норм батлах тухай” 2004 оны 19 дүгээр тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар “Зам, тээврийн хүрээлэн” ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. "АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН НОРМ&q...

Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна.

Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд  2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч...