Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

"ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫ ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГОО ЯВУУЛАХ ЖУРАМ"-д санал авч байна

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/199 дүгээр тушаалаар баталсан “Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам”-д нэмэлт оруулахаар ажиллаж байна. Журамд оруулсан нэмэлтийн саналыг Та бүхэнд танилцуулж байна. Холбогдох саналаа тус яамны Автотээврийн бодлог...

"АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, УЛСЫН ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ"-д санал авч байна

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/222 дугаар тушаалаар баталсан “Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. Журамд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг Та бүхэнд танилцуулж байна. Холбогдох саналаа тус яамны Авто...

Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна.

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 301 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам”-ын шинэчилсэн төсөлд өгөх саналаа chunseree@mrtd.gov.mn хаягаар 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөрт багтаан ирүүлнэ үү. Холбоо барих:...

"Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам"-д санал авч байна.

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.12-т заасан "Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам"-тай танилцан, саналаа 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг...

“Хээрийн нэмэгдлийн зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай” нормын шинэчилсэн төсөлд санал авч байна.

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн  48 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Хээрийн нэмэгдлийн зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай” нормыг шинэчлэхээр ажиллаж байна.Нормын шинэчилсэн төслийг та бүхэнд танилцуулж байна. Холбогдох саналаа...

“1520 мм-ийн царигтай төмөр зам. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6229:2010” стандартад санал авч байна

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/31 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг нь “1520 мм-ийн царигтай төмөр зам. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6229:2010” ба “Өндөр нягтралтай уулын чулуулгийг буталж гаргасан төмөр замын чигжээсний давхаргад зориулсан хайрга ГОСТ...

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-д санал авч байна

“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/24 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. Дүрэмд оруулах нэмэлт, ө...

“Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд ангилал тогтоох, хяналт тавих журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд ангилал тогтоох, хяналт тавих журам”-ын төсөлд өгөх саналаа 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны дотор Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Ш.Хавидолдагийн дараах хаягаар ирүүлнэ үү.  khabidolda@mrtd.gov.mn,  khavi0770@gmail.com...

"Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм"-ийн төсөлд санал авч байна.

"Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм"-ийн шинэчилсэн төсөлд өгөх саналаа 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны дотор Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын шинжээч Ц.Наранчимэгт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. naranchimeg@mrtd.gov.mn Холбоо барих: 21-252277

1. “Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Авто зам ашигласны төлбөрийг олон төрлийн сонголттойгоор дэвшилтэд технологи ашиглан цахимаар авах үйл ажиллагаа нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 274 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан “Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын б...