төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, дүрэм, журмын жагсаалт

Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас 2017-2018 оныг “Төмөр замын тээврийн салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах” зорилтыг тавьж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 16, 230, 2018 оны 03, 13 д...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭ ТОГТООСОН ШИЙДВЭРҮҮД

Төмөр замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт № Тушаалын   Баталсан албан тушаалтан   Тушаалын утга ХЗ...

АВТО ЗАМЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Автозамын салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт   Д/д Тушаалын Баталсан албан тушаалтан   Тушаалын утга ХЗДХЯ-нд бү...

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ

Автотээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт № Тушаалын Баталсан албан тушаалтан                         &n...

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРАМ, СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

  1     390/180     2007.11.08     БХЯ/ЗТАЖЯ Журам батлах тухай-“Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусга...