Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

2024/03/14
ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Салбарын хяналтын газраас  төмөр замын газруудад шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай зөвлөмжийг  хүргүүлж байна.

Ихэнх нутгаар цаг агаар дулаарч байгаагаас гол мөрөн, нуур, гуу, жалга, суваг, шуудуунд хуримтлагдсан цас хайлж, хөрсний ус, булаг гарч, халиа дошин үүсч, шар усны үерт өртөх, хүчтэй салхи шуурганы улмаас зам, замын байгууламж элсэнд дарагдах эрсдэлтэй нөхцөл байдал бий болж байна.

Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээнд үерийн улмаас их хэмжээний эвдрэл гарч байсан бөгөөд дахин давтагдах эрсдэл өндөр байгаа тул ус хураах талбай ихтэй болон үер ус ихээр буудаг хэсгүүдэд онцгой анхаарах нь зүйтэй байна.

Иймд замын үерээс хамгаалах далан, ус зайлуулах суваг, шуудууны бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт хийж, шаардлагатай хэсгүүдэд сэргээн засварлах, шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, элсэнд дарагдах эрсдэл бүхий цэгүүдэд байнгын үзлэгийн давтамжийг нэмэгдүүлэх хамгаалах арга хэмжээг авч болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулахад чиглэсэн дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг ЗӨВЛӨЖ байна. Үүнд:

 1. Замын ангиуд үзлэг шалгалтыг нормын дагуу хийж, төмөр замын зурвас газар, гүүр, хоолойн хэсэгт байгаа хог хаягдал, малын сэг зэм, бут бургасыг цэвэрлэх, гол горхины урсгал гольдрилыг чиглүүлэн засах, урсгал залах далан, шуудууг сэргээн засварлах;
 2. Гүүрүүдийн усны түвшин хэмжих хэмжээсүүдийг тодруулах, гүүр хоолойн бригадын машин механизм багаж хэрэгсэлд үзлэг хийж шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж бэлэн байдлыг хангах;
 3. Анхаарамж олгох километрүүдийн жагсаалтыг өртөөдэд мэдэгдэх, өртөөдөд байрлах пакетуудад үзлэг хийж шаардлагатай ажлуудыг хийж гүйцэтгэх;
 4. Зүтгүүрийн бригад, зааварлагч машинч нарт тусгайлан үерийн эрсдэлтэй цэгүүдэд галт тэргийг өндөр сонор сэрэмжтэй жолоодох, шаардлагатай үед зогсох хүртэл арга хэмжээ авч ажиллах километрүүдийн жагсаалтыг танилцуулж галт тэргийг өндөр сонор сэрэмжтэй жолоодох, шаардлагатай үед зогсох хүртэл арга хэмжээ авч ажиллах талаар тусгайлан зааварчилгаа өгөх;
 5. Голын мөс цөнгийн бөөгнөрөл түрэлтээс хамгаалахын тулд гольдиролын доторх гүүрийн тулгуурт урсгалын хурднаас хамааруулан норм, дүрэм, стандартын шаардлагын дагуу мөс зүсэгчийг байршуулах, засварлах, тулгуур, мөс зүсэгчийн эргэн тойронд хөрс угаагдалтад орох нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд шаардлагатай хамгаалах арга хэмжээг авах, хаврын шар ус урсан өнгөрсний дараа ус зайлуулах шуудуу, хиймэл байгууламжид тогтсон хог хаягдлыг дахин цэвэрлэхэд хяналт тавьж ажиллах;
 1. Замын ангиуд засвар арчлалтын ажилд шаардлагатай машин механизм, тоног төхөөрөмж, үерийн нөөцийн материалыг бүрдүүлж, хүн хүчийг бэлэн байлгах;
 2. Гүүр, хоолой, хиймэл байгууламж ул шорооны хаврын пасспортын үзлэгийг чанартай зохион байгуулж холбогдох ажлуудыг яаралтай хийж гүйцэтгэх;
 3. Салхи шуургатай үед элсэнд дарагдах магадлалтай цэгүүдэд үзлэг шалгалтыг тогтмол хийх, элсний нүүдлийг зогсоох урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлж ажиллах;
 4. Элсэнд дарагдсан суваг шуудуу, ус зайлуулах хоолойны орох гарах амсарыг цэвэрлэж үерийн ус урсах нөхцөлийг хангах;
 5. Зам, замын аж ахуйн салбарт томилогдон очиж буй шинэ залуу боловсон хүчин, мэргэжилтэн ажилтан, инженер техникийн ажилтнууд үерээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн ажлуудыг зөв сонгож зохион байгуулах дадлага туршлага суулгах, сургалт зохион байгуулах, шаардлагатай үед үерийн эргүүлийг графикийн дагуу ажиллуулах;
 6. Замын дээд бүтэц элсэнд дарагдах магадлалтай хэсгүүдэд газар орчны байдлаас хамааруулан хамгаалалтын бүс бий болгох, тухайн бүсэд тээврийн хэрэгсэл, малын хөдөлгөөнийг хорьж хөрсний гадаргын цардуулыг эвдэхгүй байх арга хэмжээ авах;
 7. Төмөр замын сүйрэл, осол, гологдлын мэдээг “Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам”-д заасны дагуу холбогдох байгууллагуудад шуурхай мэдээлж ажиллах нь нь зүйтэй байна.

 

 

 

ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook