Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Үйлчилгээний төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл

2023/05/01

Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн Улсын тэмдэгтийн хураамж:

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3 дугаар заалт, 42 дугаар зүйлийн 42.4 дүгээр хэсэг, Монгол Улсын засгийн газрын 2011.06.29-ний өдрийн 199 дүгээр тогтоолын дагуу төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоосон болно:

  1. Төмөр замын суурь бүтэц барих, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах 2,000,000– 5,000,000 төгрөг,
  2. Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах 2,000,000– 5’000’000 төгрөг,
  3. Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах -6,400,000- 16’000’000 төгрөг.

Авто замын тусгай зөвшөөрлийн Улсын тэмдэгтийн хураамж:

Тусгай зөвшөөрлийн нэр  Тэмдэгтийн хураамж  Дансны дугаар Бүрдүүлбэр, журам
2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих              1,000,000 Төрийн банк 100200600941

https://mrtd.gov.mn/i/2876

2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                 300,000
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                 300,000
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл                 300,000
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                 300,000
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                 300,000
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                 300,000
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил                 300,000
2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах                 900,000
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах                  500,000
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.6 Нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах

 

Автотээврийн тусгай зөвшөөрлийн Улсын тэмдэгтийн хураамж:

Тусгай зөвшөөрлийн нэр  Тэмдэгтийн хураамж  Дансны дугаар Бүрдүүлбэр, журам
Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх       1,450,000 https://itax.mta.mn сайт дээр нэхэмжлэх үүсгээд төлбөрөө авдаг https://mrtd.gov.mn/i/2737 
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв          280,000 https://mrtd.gov.mn/i/2736 
Үйлчилгээний төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook