төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ СТАНДАРТ

2017/03/29

2017 оны 03 сарын 24-ний өдөр                                                                  Улаанбаатар хот

Стандартын нэрс

Стандартын дугаар

 

Хуудасны тоо

1

Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж

MNS 6478:2014

14

2

Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт

MNS 6409:2015

    83

3

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж – Тусгай шаардлага

8 -р хэсэг: Техник үйлчилгээний шат ба тавцан

MNS EN 12312-8:2005+A1:2009:2016

 

    16

4

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж.Тусгай шаардлага-16-р хэсэг: Агаараар асаагч төхөөрөмж

MNS EN 12312-16:2005+A1:2009:2016

 

    13

5

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага-18-р хэсэг: Азот болон хүчил-төрөгчийн төхөөрөмж

MNS EN 12312-18: 2005+A1:2009:2016

 

    13

6

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага - 19-р хэсэг: Агаарын хөлгийн домкрат, тэнхлэгийн домкрат, сүүл хэсгийн шингэнт тулгуур

MNS EN 12312-19:2005+A1:2009:2016

 

14

7

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж- Тусгай шаардлага-20-р хэсэг: Газрын цахилгаан тэжээлийн төхөөрөмж

MNS EN

12312-20:2005+А1:2009:2016

 14

Нийт

167

 

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ СТАНДАРТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх