Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ СТАНДАРТ

2017/03/29

2017 оны 03 сарын 24-ний өдөр                                                                  Улаанбаатар хот

Стандартын нэрс

Стандартын дугаар

 

Хуудасны тоо

1

Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж

MNS 6478:2014

14

2

Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт

MNS 6409:2015

    83

3

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж – Тусгай шаардлага

8 -р хэсэг: Техник үйлчилгээний шат ба тавцан

MNS EN 12312-8:2005+A1:2009:2016

 

    16

4

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж.Тусгай шаардлага-16-р хэсэг: Агаараар асаагч төхөөрөмж

MNS EN 12312-16:2005+A1:2009:2016

 

    13

5

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага-18-р хэсэг: Азот болон хүчил-төрөгчийн төхөөрөмж

MNS EN 12312-18: 2005+A1:2009:2016

 

    13

6

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай шаардлага - 19-р хэсэг: Агаарын хөлгийн домкрат, тэнхлэгийн домкрат, сүүл хэсгийн шингэнт тулгуур

MNS EN 12312-19:2005+A1:2009:2016

 

14

7

Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж- Тусгай шаардлага-20-р хэсэг: Газрын цахилгаан тэжээлийн төхөөрөмж

MNS EN

12312-20:2005+А1:2009:2016

 14

Нийт

167

 

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ СТАНДАРТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх