төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Статистик мэдээ

АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар/

ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТ Тээвэрлэлтийн ангилал Чиглэл ААНБ Тээврийн хэрэгслийн тоо ...

АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар/

  ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТ Тээвэрлэлтийн ангилал Чиглэл ААНБ Тээврийн хэрэгслийн ...

Авто тээврийн статистик мэдээлэл /2017 оны байдлаар/

Авто тээврийн статистик мэдээ 2017 он.  татах

БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ Үзүүлэлт 2016 2017 2017/2016   Тээсэн ачаа, мянган тонн 40,398.41 53,981.08 133.62%       төмөр замын 19,989...

Салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/

9.4 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ                            KEY INDICA...