төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Өргөдөл, гомдол, шүүхийн шатанд буй хэргийн мэдээлэл

2017 ОНЫ 8-Р САРД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

    № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн   Судлагдаж байгаа   ...

2017 оны 7-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

    2017 оны 08 сарын 02  № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа ...

2017 оны 6-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

  2017 оны 07 сарын 02 № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа ...

2017 оны 5-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2017 оны 5-р сард иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 2017 оны 06 сарын 02  № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухай...

2017 оны 4-р сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

№ Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа ТЗУГ БТГ ...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМАНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

  “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол улсын хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг тус тус баримтлан 2016 оны 1 д...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМАНД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Монгол улсын хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг тус тус баримтлан 2015 оны жилийн эцсий...