Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Бодлогын баримт бичиг

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөр 2015-2020

  Зам, тээврийн сайдын 2015 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 204 дугаар тушаалаар батлагдсан "Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөр 2015-2020"-ийг pdf форматаар татан авч үзнэ үү.  

Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөө 2013-2016

  Зам, тээврийн сайдын 2013 оны 3 дугаар сарын 29-ны 77 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөө 2013-2016"-г pdf форматаар татан авч үзнэ үү. Файлын нэр, хэмжээ: strategy.pdf (26.7Mb)  

Зам, тээврийн стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацаааны хөтөлбөр 2013-2016

  Зам, тээврийн сайдын 2013 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 85 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зам, тээврийн стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацаааны хөтөлбөр"-ийг pdf форматаар татан авч үзнэ үү.