төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Бодлогын баримт бичиг

Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөө 2013-2016

  Зам, тээврийн сайдын 2013 оны 3 дугаар сарын 29-ны 77 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зам, тээврийн салбарын стратеги төлөвлөгөө 2013-2016"-г pdf форматаар татан авч үзнэ үү. Файлын нэр, хэмжээ: strategy.pdf (26.7Mb)  

Зам, тээврийн стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацаааны хөтөлбөр 2013-2016

  Зам, тээврийн сайдын 2013 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 85 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зам, тээврийн стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгох дунд хугацаааны хөтөлбөр"-ийг pdf форматаар татан авч үзнэ үү.