төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗОРЧИГЧ, АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

2020/03/01

 

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл (эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацаа, нутаг дэвсгэрийг тодорхой дурьдах)
  2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  3. Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч боло ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүсэгч нь "УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗОРЧИГЧ, АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ"-ын 3.1.2-т заасан шаардлагыг хангасан усан замын тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
  4. Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч болон ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүсэгч нь тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хөрөнгийн/даатгуулсан байх ба даатгалын гэрээний нотариатаар гэрчлүүлэсэн хуулбар;
  5. Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолоодогч,мөн багийн гишүүдээс нэг хүн усчин бөгөөд аврагч гэснийг гэрчилсэн гэрчилгээ болон түүнтэй адилтгах бичиг баримт;
  6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

 

Тодруулга өгөх ажилтан: Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Далай ашиглалт, усан замын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Ганбаатар, Утас: 51263186

 

 

УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗОРЧИГЧ, АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх