Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

АВТО ЗАМЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

2023/10/05
Регистрийн дугаар Хуулийн этгээдийн нэр Эрхийн төрөл Эрх олгосон огноо Эрх дуусах огноо Гэрчилгээний дугаар
1 2011328 "Чандманьтал" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/039
2 2036827 "Наранбулаг хан" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/027
3 2811235 "Богдзам" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.04.07 2024.04.07 2021/02/038
4 2872854 "Цэцэглэлтийн үе" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/045
5 3003132 "Саруулхаргуй" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/053
6 3314529 "Дэлгэр баясах зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/031
7 4125266 "Хүслэнт бүтээмж" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/036
8 4552601 "Багануур АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/047
9 5010322 "Жи Эй Эн" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.04.07 2024.04.07 2021/02/041
10 5024714 "БСМ" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэлх хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/048
11 5032229 "Туулын гүүр далай" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/034
12 5062144 "Идэрширэгү" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/049
13 5072859 "Мэжистрал" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэлх хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/030
14 5084628 "Алтанбалыш" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                                                                                                                                              2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/25
15 5211964 "РЭС" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих                                                                       2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/052
16 5422574 "Чанархийц" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/037
17 5466431 "Их зам бүтээн байгуулалт" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих  2021.04.07 2024.04.07 2021/02/044
18 5467446 "Нутгийн буян групп" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/028
19 5708699 "Монобилка" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/020
20 5711606 "Нью ланд роуд" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.04.07 2024.04.07 2021/02/051
21 5786711 "Ажнайзам гүүр" ХХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/018
22 5793025 "Ухаалагзам консалтинг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/035
23 5797268 "Ноблероуд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/042
24 5802849 "Хулжийн голын зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэлх хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/043
25 5808367 "Чамбайзам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/026
26 5814243 "Торгонхаргуй" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/029
27 5823986 "Заг-Инженеринг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/032
28 5845424 "Налайх АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/050
29 5912687 "Билигт-инжиниринг" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.04.07 2024.04.07 2021/02/022
30 5951151 "Монгол ЛЗ зам гүүр" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/033
31 5978262 "Энгүүн орд групп" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/040
32 6061656 "Шидэт шал" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.04.07 2024.04.07 2021/02/016
33 6118771 "Цэлмэг зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/046
34 6320856 "Гоц тех инженеринг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/023
35 6541313 "Нормаунт" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих  2021.04.07 2024.04.07 2021/02/017
36 6600786 "Эрхэм жим" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.04.07 2024.04.07 2021/02/024
37 6638732 "Баянцогтзам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.04.07 2024.04.07 2021/02/019
38 2058243 "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.11 2024.05.11 2021/02/062
39 2086492 "Хүжийн гал констракшн" ХХК 2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил  2021.05.11 2024.05.11 2021/02/059
40 4126092 "Ундрах-Эхлэл" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.05.11 2024.05.11 2021/02/054
41 5092426 "Тод-Амгалан" ХХК 2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил  2021.05.11 2024.05.11 2021/02/058
42 5419204 "Эвт-Уул" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.11 2024.05.11 2021/02/060
43 5571065 "Пикдевелопмент" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.05.11 2024.05.11 2021/02/057
44 5857481 "Гашуун сухайт авто зам" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2021.05.11 2024.05.11 2021/03/001
45 6231691 "Херо венус" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.11 2024.05.11 2021/02/061
46 6286283 "Авто замын машин механизм" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.11 2024.05.11 2021/02/055
47 6404316 "Бридж бюлдинг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                     2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.11 2024.05.11 2021/02/056
48 2003422 "Автозам" ХК 2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.05.19 2024.05.19 2021/02/064
49 3565496 "Хүлгийн дээд" ХХК 2.8.2.1.3 15км болон түнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                                  2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих   
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.19 2024.05.19 2021/02/068
50 5150477 "Би Эс Эм Жи" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.19 2024.05.19 2021/02/065
51 5571502 "Зунзам" ХХК 2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил  2021.05.19 2024.05.19 2021/02/067
52 5730228 "Дөлгөөнчанад" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.05.19 2024.05.19 2021/02/066
53 6157327 "Мэжик рөүд констракшн" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.05.24 2024.05.24 2021/02/063
54 2684233 "Ихмонгол барилга" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.06.30 2024.06.30 2021/02/072
55 5065003 "Мапроуд" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.06.30 2024.06.30 2021/02/074
56 5118735 "Пирамидпроект" ХХК 2.8.2.1.1 5 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.06.30 2024.06.30 2021/02/075
57 5219159 "Мадимос групп" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.06.30 2024.06.30 2021/02/073
58 5617758 "Фючерпрогресс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                                2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах ХХК
2021.06.30 2024.06.30 2021/02/076
59 5803365 "Эм Ти Юу" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.06.30 2024.06.30 2021/02/071
60 6552501 "Ураглах үе" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.06.30 2024.06.30 2021/02/069
61 2023016 "Тарлан" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.07.29 2024.07.29 2021/02/080
62 2029286 "Агиу" ХХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.07.29 2024.07.29 2021/02/081
63 2829827 "Түмдэлгэрэх" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.07.29 2024.07.29 2021/02/084
64 3740102 "Тамирын тод зам" ХХК 2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл 2021.07.29 2024.07.29 2021/02/79
65 5227216 "Стөүнхиж" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.07.29 2024.07.29 2021/02/078
66 5356334 "Солонгоцамхаг" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.07.29 2024.07.29 2021/02/086
67 5547857 "ЗБИБ" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.07.29 2024.07.29 2021/02/082
68 5788862 "Хэтрөүд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.07.29 2024.07.29 2021/02/085
69 6284078 "Шинэ бүтээлч зам" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.07.29 2024.07.29 2021/02/087
70 6287913 "Топ буянт зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.07.29 2024.07.29 2021/02/083
71 2806886 "Хомын тал" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.09.08 2024.09.08 2021/02/094
72 3189341 "Охот" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих  2021.09.08 2024.09.08 2021/02/090
73 3562891 "Хурд час" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.09.08 2024.09.08 2021/02/088
74 5114225 "Түшигбагана" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2021.09.08 2024.09.08 2021/02/093
75 5235197 "Ган бүрд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.09.08 2024.09.08 2021/02/089
76 6118011 "Сидар голд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.09.08 2024.09.08 2021/02/091
77 6245102 "Арга билэг инженеринг" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.09.08 2024.09.08 2021/02/095
78 6713572 "Тод тунгалаг тэмдэг" ХХК 2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил  2021.09.08 2024.09.08 2021/02/092
79 2830272 "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2021.11.30 2024.11.30 2021/03/003
80 2830272 "Ай Си Ти Сайн консалтинг" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.6 Нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2021.11.30 2026.11.30 2021/01/003
81 2729377 "Аваргазам" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2021.11.30 2024.11.30 2021/03/002
82 2729377 "Аваргазам" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.6 Нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2021.11.30 2026.11.30 2021/01/002
83 5102227 "Эн Би Си Си" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2021.11.30 2026.11.30 2021/01/005
84 5207916 "Ростов" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2021.11.30 2024.11.30 2021/01/006
85 5235871 "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2021.11.30 2024.11.30 2021/03/005
86 5235871 "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2021.11.30 2026.11.30 2021/01/004
87 5352037 "Мөнхөд ашдын зам" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2021.11.30 2024.11.30 2021/03/004
88 5797675 "Жи Ар Си" ХХК 2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах                                                                                  2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2021.11.30 2024.11.30 2021/01/007
89 5964725 "Жи Пи Экспресс финанс" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2021.11.30 2024.11.30 2021/03/096
90 6304559 "ДОИЧ роуд" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2021.11.30 2024.11.30 2021/02/097
91 5102227 "Эн Би Си Си" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2021.11.31 2024.11.30 2021/03/006
92 2066572 "Гангүүр" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.02.10 2025.02.10 2022/02/007
93 3614778 "Говийн сод транс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.02.10 2025.02.10 2022/02/002
94 5109973 "Анандын зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.02.10 2027.02.10 2022/02/005
95 5232902 "Ди Вай Кэй Би" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2022.02.10 2025.02.10 2022/02/006
96 5380421 "Квадровэй" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.02.10 2025.02.10 2022/02/001
97 5565464 "МАЗ" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.02.10 2025.02.10 2022/02/004
98 5704758 "Хишигбуянт зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.02.10 2025.02.10 2022/02/003
99 5540798 "Эс Ар Пи инженер консалтинг Монголиа" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.02.11 2025.02.11 2022/01/001
100 5207916 "Ростов" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.02.15 2025.02.15 2022/03/001
101 5540798 "Эс Ар Пи инженер консалтинг Монголиа" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.02.15 2025.02.15 2022/03/003
102 5568501 "Эм Ай Эл" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.02.15 2025.02.15 2022/03/002
103 5411858 "Монгол зам групп" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                       2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.03.14 2025.03.14 2022/02/008
104 2762579 "ОДНД" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                                                                                                         2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.17 2025.03.17 2022/02/011
105 2810301 "Арж капитал" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                             
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                                                                                                             2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.17 2027.03.17 2022/02/019
106 2861224 "ЭСТО" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                       2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих 2022.03.17 2027.03.17 2022/02/012
107 3623238 "Мэндсуурь" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих, 
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,                                                                                                                                                                   2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах       
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.17 2025.03.17 2022/02/010
108 4286693 "Бурхант эко асфальт" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                            2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                                                                                                            2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.17 2025.03.17 2022/02/015
109 5493978 "Лабо" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.03.17 2025.03.17 2022/03/004
110 5564077 "Арж роуд" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                                                                      2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.17 2027.03.17 2022/02/009
111 5564077 "Алтайрөүд" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.17 2025.03.17 2022/02/018
112 6285708 "Тунамал зам" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2022.03.17 2025.03.17 2022/02/013
113 6737366 "ЗГБ холдинг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.03.17 2025.03.17 2022/02/017
114 2591987 "Арц суварга" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                        2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.18 2025.03.18 2022/02/022
115 4248961 "Өсөх-Урам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                              2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.18 2025.03.18 2022/02/021
116 5016029 "Хязгааргүй хөдөлгөөн" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.03.18 2025.03.18 2022/03/005
117 5119715 "ЗЗБ" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                                                                      2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.03.18 2027.03.18 2022/02/020
118 5286859 "Арж роуд" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах                                                                          2.8.1.6 Нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.03.18 2025.03.18 2022/01/003
119 5352037 "Мөнхөд ашдын зам" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах 
2022.03.18 2025.03.18 2022/01/005
120 5464013 "Ар Си Эс Си" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.03.18 2025.03.18 2022/01/002
121 5464013 "Ар Си Эс Си" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.03.18 2025.03.18 2022/03/006
122 5914337 "Ихэр мөнх" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах,
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулаx                                                                                                   2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах                                                  
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах                                                                           2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.03.18 2025.03.18 2022/01/002
123 2089491 "ГБЭТ" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.04.01 2027.04.01 2022/01/006
124 2094037 "ЗМЗ" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                             
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                              2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.01 2027.04.01 2022/02/028
125 2588757 "Чойдор" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах  2022.04.01 2027.04.01 2022/02/025
126 2628481 "Хурдны зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                           2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.01 2027.04.01 2022/02/024
127 2680661 "Эрдэнэ зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                           2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                            2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.01 2027.04.01 2022/02/026
128 3862267 "Эрдэнэсант АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                      2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                        2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил 2022.04.01 2027.04.01 2022/02/031
129 5110629 "Экспресс зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                        2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                        2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.01 2027.04.01 2022/02/030
130 5621089 "Ихбогд зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                         2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих 
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                                    2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                               
2022.04.01 2025.04.01 2022/02/029
131 5693306 "Грандрөүд групп" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                                                                      2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                      2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.01 2025.04.01 2022/02/027
132 5786622 "Соёмбозод интернэшнл" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах  2022.04.01 2025.04.01 2022/02/023
133 5914337 "Ихэр мөнх" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.04.01 2025.04.01 2022/03/007
134 2001098 "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.18 2025.04.18 2022/02/033
135 2034719 "Хөвсгөл зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.18 2027.04.18 2022/02/036
136 2599473 "ХЗТ автозам" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.04.18 2025.04.18 2022/03/008
137 2599473 "ХЗТ автозам" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах,
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.6 Нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.04.18 2027.04.18 2022/01/009
138 5058236 "Алтанташуур" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.18 2025.04.18 2022/02/037
139 5169712 "Геозураглал" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах,
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.04.18 2025.04.18 2022/01/008
140 5169712 "Геозураглал" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.04.18 2025.04.18 2022/03/009
141 5320259 "Тэгштплант" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил, 
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.18 2025.04.18 2022/02/034
142 5568501 "Эм Ай Эл" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах,
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах,
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.04.18 2025.04.18 2022/01/007
143 5651255 "Огторгуйнбүтээл" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.18 2025.04.18 2022/02/032
144 6284701 "Шилдэг зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.18 2025.04.18 2022/02/035
145 2007908 "Эрдэнэтсуврага" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,                                                                                2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,                                                                                                     2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил    2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/043
146 2033003 "Алтайн зам" ХХК 2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2022.04.29 2027.04.29 2022/02/049
147 2579642 "Өргөнговь" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.04.29 2027.04.29 2022/02/047
148 2596415 "Иг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/064
149 2734192 "ЭЗТ" ХХК  2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих  2022.04.29 2025.04.29 2022/01/010
150 2787911 "Таргилхайрхан" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/065
151 3735362 "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2027.04.29 2022/02/050
152 4003292 "Тэнгэрлэгхийц" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2027.04.29 2022/02/042
153 4281195 "Цахим бар инженеринг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/051
154 5075785 "Жилинмандал" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2022.04.29 2025.4.29 2022/02/048
155 5109469 "Ньютарант Констракшн" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.04.29 2025.04.29 2022/02/063
156 5137578 "Эвттрак" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2022.04.29 2025.4.29 2022/02/053
157 5207983 "Рингроуд" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2027.04.29 2022/02/056
158 5222907 "Мета Менежмент" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
 2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/059
159 5354013 "Максрөүд" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/054
160 5482143 "Ньюпроцесс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/055
161 5485738 "Эл Эл Би Ар" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/052
162 5500052 "Херорөүд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                      2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2022.04.29 2025.04.29 2022/02/061
163 5564573 "Грэйтроуд" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.4.29 2022/02/039
164 5586623 "Дайчинзам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/040
165 5644925 "Монголтуургатны Зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/041
166 5728355 "Нано экологи" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.04.29 2025.4.29 2022/02/038
167 5980836 "Болор болд зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/044
168 6039898 "Бэст Хаявэй" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.04.29 2025.04.29 2022/02/062
169 6066135 "Лайт лайн" ХХК 2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2022.04.29 2025.04.29 2022/02/046
170 6346022 "Шинэ Хотын цамхаг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/058
171 6384102 "Мажестик солюшн рөүд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/045
172 6701515 "Алсын Шар Зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.04.29 2025.04.29 2022/02/057
173 2103699 "Завхан АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.05.19 2027.05.19 2022/02/066
174 2821109 "Замч-Ирээдүй" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.05.19 2025.05.19 2021/02/069
175 3255093 "Өргөн ээв" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.05.19 2025.05.19 2022/02/073
176 5048354 "Тэргүүнсаруул зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих,
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.05.19 2027.05.19 2022/02/071
177 5175054 "Дөрвөн тэнхлэг" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах                                                                                  2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2022.05.19 2025.05.19 2022/01/013
178 5379261 "Тэгшхурд зам" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.05.19 2025.05.19 2022/02/072
179 5532361 "Тарваченбүүлэн" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2022.05.19 2025.05.19 2022/01/012
180 5852536 "Нанодизель трейд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах,
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.05.19 2025.05.19 2022/02/075
181 5857481 "Гашуун сухайт авто зам" ХХК 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.05.19 2025.05.19 2021/02/070
182 6377939 "Би Си Си Би" ХХК 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.05.19 2025.05.19 2021/02/067
183 6630588 "Баян Сан Зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                   2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засварын ажил
2022.05.19 2025.05.19 2022/02/074
184 2051028 “Дархан Азза” ТӨХК  2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 
2022.06.07 2027.06.07 2022/02/077
185 2337398 "Их-Индэрт" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.06.07 2025.06.07 2022/02/089
186 2549336 "Моторсервис" ХХК  2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.06.07 2027.06.07 2022/02/087
187 2618583 "Заабар" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.06.07 2027.06.07 2022/02/078
188 2876051 "Төгс-Үржих зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.06.07 2025.06.07 2022/02/090
189 5074029 "Дээдцэг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.06.07 2027.06.07 2022/02/084
190 5185351 "Бидний зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.06.07 2027.06.07 2022/02/083
191 5251605 "Өвөрзалаат" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил            
2022.06.07 2025.06.07 2022/02/091
192 5444772 “Лопитал” ХХК 2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2022.06.07 2025.06.07 2022/02/079
193 5604869 "Билэгтбоорж" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил       
2022.06.07 2025.06.07 2022/02/091
194 5718279 "Ариунжим" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.06.07 2025.06.07 2022/02/086
195 5855918 "Тавалтайнрашаан" ХХК 2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2022.06.07 2025.06.07 2022/02/082
196 6186149 "Энх алтаргана" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                      2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.06.07 2025.06.07 2022/02/081
197 6410774 "Шинэ цагийн зам" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.06.07 2025.06.07 2022/02/088
198 6629822 "Ингүүмэл зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                           
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.06.07 2025.06.07 2022/02/080
199 6771289 "Эм Ар Би Эл" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                                   2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах  
2022.06.07 2025.06.07 2022/02/085
200 2772531 "Саруулжим" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.07.06 2025.07.06 2022/02/96
201 2792745 "Тэнгэр-Уул констракшн" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.07.06 2027.07.06 2022/02/99
202 2867664 "Баткубик" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.07.06 2025.07.06 2022/02/93
203 4392396 "Очиртөв зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.07.06 2025.07.06 2022/02/95
204 5241472 "Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.07.06 2025.07.06 2022/02/94
205 5438047 "Жинчингранд" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.07.06 2027.07.06 2022/02/98
206 6582869 "Си Эйч Би энд коллеги" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.07.06 2025.07.06 2022/02/097
207 2860899 "Голд-Өлзийт" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/104
208 2882191 "Булган АЗЗА" ТӨҮК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил 
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/109
209 4260856 "Өнөрзам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/103
210 5047307 "Наморбридж" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/107
211 5094569 "Пауэрложистикс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/106
212 5768969 "Монтрак зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/100
213 5977339 "Ургамал баян уул" ХХК 2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил 2022.08.05 2025.08.05 2022/02/108
214 6255337 "Биг рентал" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                           2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих   
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/105
215 6261736 "Таван од констракшн" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/102
216 6847714 "Өнгөт Од кадитал" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.08.05 2025.08.05 2022/02/101
217 2112663 "Ялгуусан" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр туннель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.10.12 2025.10.12 2022/02/116
218 5461995 "Велдедлайне монголиа" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих 
2022.10.12 2025.10.12 2022/02/113
219 5528046 "Си Жи Жи Си Монголиа" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.12 2025.10.12 2022/02/115
220 6474195 "ЧЦАГ" ХХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.12 2025.10.12 2022/02/110
221 6829872 "Силк трасс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.10.12 2025.10.12 2022/02/111
222 2661462 "Асгаткент" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.10.31 2025.10.31 2022/01/014
223 2734192 "ЭЗТ" ХХК  2.8.1.6 Нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын зураг төсөл боловсруулах 2022.10.31 2027.10.31 2022/01/016
224 2879417 "БЭЮС" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.31 2027.10.31 2022/02/125
225 2890429 "Буянтцэцэрлэг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.10.31 2025.10.31 2022/02/128
226 5102472 “Кадсүрвэй” ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022.10.31 2025.10.31 2022/02/117
227 5102472 "Кадсүрвэй" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2022.10.31 2027.10.31 2022/01/018
228 5188571 “Сүүл-Овоо” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.31 2025.10.31 2022/02/121
229 5314631 "Ньюком майнинг сервис" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих 
2022.10.31 2025.10.31 2022/02/127
230 5604281 “Үлэмжийн зам” ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2022.10.31 2025.10.31 2022/02/117
231 6328946 "Би Эйч Би рөүд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.31 2027.10.31 2022/02/126
232 6530338 “Мастер кэмп” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.31 2025.10.31 2022/02/120
233 6548199 “Гранд мастер план” ХХК 2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын  байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2022.10.31 2025.10.31 2022/01/015
234 6653057 “Ивээлт харгуй” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.31 2025.10.31 2022/02/122
235 6813291 “Суварган зам” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.10.31 2025.10.31 2022/02/123
236 6844014 “Бум бридж рөүд” ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2022.10.31 2025.10.31 2022/02/119
237 6847811 "Хас мета зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                      2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах   
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил                        
2022.10.31 2025.10.31 2022/02/118
238 2765047 “Сүүн жим” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.11.23 2025.11.23 2022/02/133
239 3565947 “Дагинас хайрхан” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглээний ажил
2022.11.23 2025.11.23 2022/02/135
240 4003381 "Дүүрэн шим" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Хайрган хучилттай авто зам барих
2022.11.23 2025.11.23 2022/02/130
241 5194342 “Танил санаа” ХХК 2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2022.11.23 2025.11.23 2022/01/19
242 5505305 “Тас хүлэг” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.11.23 2025.11.23 2022/02/131
243 5625505 “Орц гарц” ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглээний ажил
2022.11.23 2025.11.23 2022/02/134
244 6901379 "Арвижих буянт зам" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2022.11.23 2025.11.23 2022/02/132
245 2112663 "Ялгуусан" ХХК  2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах 
2022.12.28 2027.12.28 2022/01/021
246 2870266 "Ачлалтбаян" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/141
247 3644782 "Дорнын сод зам" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/138
248 4369963 "Орхон АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/145
249 4558901 "Поларис рөүд инженеринг" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/140
250 5477018 "Ихзамын Хишиг" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.12.28 2025.12.28 2022/02/143
251 5664349 "Буйлд-Индиа" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/137
252 5711932 "Арвайнутгийн зам" ХХК  2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах 
2022.12.28 2025.12.28 2022/01/020
253 5914221 "Тулгат зам" ХХК   2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/136
254 6039502 "Булган өндөр" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/144
255 6818714 "Гранд мөнхийн зам" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/142
256 6911226 "Очир харгуй" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.12.28 2025.12.28 2022/02/139
257 2677393 "Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК   2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/153
258 2870754 "Тотал-Инж" ХХК   2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/156
259 2879743 "Замын битум" ХХК   2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 
2022.12.30 2027.12.30 2022/02/155
260 4062922 "ГЦЦЭ" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/151
261 4089006 "Мянган гранд" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/150
262 5072581 "Даваазам" ХХК  2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах 
2022.12.30 2025.12.30 2022/01/023
263 5372879 "Даян моторс" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах  2022.12.30 2025.12.30 2022/02/145
264 5593026 "Классикроуд" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах 
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2022.12.30 2025.12.30 2022/01/022
265 5666511 "Туурайн жим" ХХК   2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.12.30 2025.12.30 2022/02/152
266 5883776 "Мегатитан" ХХК   2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/154
267 6309356 "Гэрэлт зам ундрага" ХХК   2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил  2022.12.30 2025.12.30 2022/02/157
268 6379605 "Сакод импорт" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/146
269 6612059 "Скайлайн бийлд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2022.12.30 2025.12.30 2022/02/148
270 6805485 "Ган очирт зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/147
271 6839479 "Гоо жим" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2022.12.30 2025.12.30 2022/02/149
272 6304788 "Гео урбан консалтинг" ХХК 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил 2022.4.29 2025.04.29 2022/02/011
273 6784542 "Нэшнл Скиллс Групп" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих,
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих,
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил,
2.8.2.5.2 Бүх тарлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2022.4.29 2025.04.29 2022/02/60
274 2101483 “Зэвсэгт хүчний 110 дугаар анги” УТҮГ 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2023.02.28 2028.02.28 2023/02/009
275 3015114 “Зэвсэгт хүчний 342 дугаар анги” УТҮГ 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/007
276 3065766 “Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги” УТҮГ 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2023.02.28 2028.02.28 2023/02/008
277 3630781 "Говь хаан тэмээ" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/001
278 4064119 "Баганат орд" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/002
279 5087627 "Танкштелле" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/013
280 5099285 "Билэгтзам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/015
281 5560802 "Женерал роуд" ХХК 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/012
282 5628245 "Даблью экс пи" ХХК 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/014
283 5795516 "Алтан гэгээ Трейд" ХХК  2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2023.02.28 2028.02.28 2023/02/010
284 5944341 "Охь Мандал" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/003
285 6109209 "Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар" ОНӨААТҮГ 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/016
286 6441564 "Үйлс Инженеринг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2023.02.28 2028.02.28 2023/02/011
287 6451209 "Гүйжөү Хай Вэй
Инженеринг Групп
Монголиа" ХХК
2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/006
288 6525229 "Ай Си Си Рөүд" ХХК  2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.02.28 2028.02.28 2023/01/001
289 6734715 "Тэгш Уудам Харгуй" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/005
290 6802354 "Ендэртийн зам" ХХК  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.02.28 2028.02.28 2023/02/004
291 2868466 "Төгс зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.03.21 2028.03.21 2023/02/022
292 3307603 "Борхойн зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.03.21 2028.03.21 2023/02/019
293 5180449 "Өвгөдийн жим" ХХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.03.21 2028.03.21 2023/02/020
294 5432707 "Боржигон транс" ХХК  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.03.21 2028.03.21 2023/02/018
295 5623766 "Засмал зам" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.03.21 2028.03.21 2023/01/004
296 5669995 "Пи Си Ди Пи" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2023.03.21 2028.03.21 2023/01/002
297 5863066 "Баян өлзийт зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.03.21 2028.03.21 2023/02/023
298 6404359 "Рэд копс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.03.21 2028.03.21 2023/02/021
299 6789684 "Нубиа Си Энд И" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2023.03.21 2028.03.21 2023/01/003
300 6801919 "Чингэлтэй Хөрөнгө Оруулалт, Бүтээн байгуулалтыг дэмжих төв" УТҮГ 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.03.21 2028.03.21 2023/02/017
301 3077047 "Оффрөүд таван богд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.03 2028.04.03 2023/02/032
302 3256057 "Зэвсэгт хүчний 341 дүгээр анги" УТҮГ 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.03 2028.04.03 2023/02/025
303 3618838 "Галбын зам" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.03 2028.04.03 2023/02/029
304 4381211 "Цагаан Үен" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.04.03 2028.04.03 2023/02/024
305 5216362 "Түвшингэгээ" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.03 2028.04.03 2023/02/031
306 5416027 "Шинэ хөгжил зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2023.04.03 2028.04.03 2023/02/030
307 5544521 "Очирбуян өргөө" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.04.03 2028.04.03 2023/02/026
308 5593441 "Таван-Огторгуй" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.03 2028.04.03 2023/02/028
309 5711606 "Ньюланд роуд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.03 2028.04.03 2023/02/027
310 5808324 "Ар Ди Эй Си" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.04.03 2028.04.03 2023/01/006
311 5808324 "Ар Ди Эй Си" ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2023.04.03 2028.04.03 2023/03/001
312 6262422 "Монголиан нэйшнл хайвэй" ХХК 2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2023.04.03 2028.04.03 2023/01/005
313 6548199 “Гранд мастер план” ХХК 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх  2023.04.03 2028.04.03 2023/03/002
314 6942938 "Хайвэй маппинг инженеринг" ХХК  2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.04.03 2028.04.03 2023/01/004
315 2110555 "Мон агаар" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/035
316 2588498 "Беринг" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/057
317 2684799 "Ховд АЗЗА" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/058
318 2795671 "Харгуй" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/051
319 2803372 "Өлзий хутгийн наран" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/055
320 2863049 "Хөвсгөл Сүлд" ХХК  2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/038
321 2893827 "Алтан малгайт" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2023.04.25 2028.04.25 2023/02/059
322 4416457 "Эрхэм нөхөр" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/037
323 5037654 "Бумбат даваа" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/047
324 5044758 "Дашзам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/056
325 5206901 "Голдендрийм" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/049
326 5363756 "Өндөрсант хайрхан" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/052
327 5411777 "Ти Ти Си Энд Ти" ХХК  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.04.25 2028.04.25 2023/02/048
328 5568781 "Тоёо" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/050
329 5585627 “Сантбаян бэрх" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/054
330 5742781 "Тухлаг зам" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/034
331 5782627 "Хайрхан уулын зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/053
332 5949785 "Этүгэн жим" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл                          2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/045
333 6001769 "Эко асфальт" ХХК 2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл 2023.04.25 2028.04.25 2023/02/046
334 6256457 "Зөв замын хишиг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/039
335 6357385 "Брос проперти" ХХК  2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4. Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.04.25 2028.04.25 2023/01/007
336 6357385 "Брос проперти" ХХК  2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2023.04.25 2028.04.25 2023/03/002
337 6529623 "Эм Эм Роуд Бридж" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил    2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                        2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/040
338 6713572 "Тод тунгалаг тэмдэг" ХХК 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/044
339 6861547 "Сокобура рөүд" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/041
340 6904149 "Баян бугат рөүд" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                             
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                  2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, ургсал засвар ээлжит засварын ажил                                            2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/036
341 6911692 "Тунгалаг буянт зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/042
342 6971008 "Бүрэн гарьд групп" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/033
343 8231206 "Дархан орон нутгийн зам тээвэр" ОНӨААТҮГ 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.04.25 2028.04.25 2023/02/043
344 2637146 "Цүүрдэн" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.05.16 2028.05.16 2023/02/064
345 2696126 "Архангай АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/074
346 4067363 "Жаргалант хишиг" ХХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/060
347 4387627 "Цэнгийн зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                         2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/075
348 5086833 "Кеаро" ХХК  2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2023.05.16 2028.05.16 2023/01/008
349 5086833 "Кеаро" ХХК  2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2023.05.16 2028.05.16 2023/03/003
350 5104823 "Түм-Арвижих" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/070
351 5160901 "Пи Си Эф" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/078
352 5183723 "Эйч Ай Би" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.05.16 2028.05.16 2023/01/009
353 5189071 "Үйлсийн зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/068
354 5373298 "Амьюс" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/072
355 5379512 "Таны зам" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/077
356 5556562 "Улаан-Элс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/076
357 5676592 "Хөвчийн зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/069
358 5790158 "Ангар бридж" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/067
359 5815991 "Эс Эл Си Ти" ХХК 2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                      2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2023.05.16 2028.05.16 2023/02/065
360 5841356 "Зам гүүрийн хөгжлийн шийдэл" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/066
361 5966817 "Мосговь" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/073
362 6175287 "Сейф Транс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/071
363 6808115 "Дабо Мбд" ХХК 2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2023.05.16 2028.05.16 2023/02/062
364 6898815 "Эм Эн Эйч инженеринг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                     2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/061
365 6987281 "Итгэлт хос ирвэс" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.05.16 2028.05.16 2023/02/063
366 2099241 "Самон" ХХК 2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2023.06.07 2028.06.07 2023/02/086
367 2765071 "Эн Ти Би" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.06.07 2028.06.07 2023/02/083
368 3306437 "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.06.07 2028.06.07 2023/02/082
369 4122917 "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.06.07 2028.06.07 2023/02/084
370 5107822 "Ти Ай Би" ХХК 2.8.1.1 Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.06.07 2028.06.07 2023/01/012
371 5194342 "Танил санаа" ХХК  2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2023.06.07 2028.06.07 2023/03/004
372 5645913 "Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ 2.8.3.1 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2023.06.07 2028.06.07 2023/03/005
373 6509827 "Гунгэг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                      2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.06.07 2028.06.07 2022/02/085
374 6933572 "Хишиг баян зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.06.07 2028.06.07 2023/02/080
375 8323321 "Буман од пикет" ХХК 2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.06.07 2028.06.07 2023/01/011
376 8346283 "Арт трасс" ХХК  2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.7 Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах
2023.06.07 2028.06.07 2023/01/010
377 2067358 "Хүчитзам" ХХК 2.8.2.1 Хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.07.18 2028.07.18 2020/02/083
378 3071227 "Улыдала" ХХК  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.07.18 2028.07.18 2023/02/089
379 5208289 "Шагайнжим" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                   2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.07.18 2028.07.18 2020/02/089
380 5593794 "Иххаргуйн зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл
2.8.2.5 Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, газар доогуур нүхэн гарам засварлах, замын байгууламжийн арчлалтын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.07.18 2028.07.18 2020/02/088
381 5953251 "Геоматик инженеринг" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих                          
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.07.18 2028.07.18 2023/02/093
382 6130895 "Хан хүдэр майнинг" ХХК  2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                    
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                            2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах  
2023.07.18 2028.07.18 2023/02/092
383 6457789 "Эн би девелопмент" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.07.18 2028.07.18 2023/02/088
384 6474098 "Аасгалдай" ХХК          2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих               
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                                 2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                          2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                          2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.07.18 2028.07.18 2023/02/096
385 6485065 "Сотэ кашмер" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах
2023.07.18 2028.07.18 2023/02/087
386 6506453 "Хан-Уул зам засвар арчлалт" ОНӨААТҮГ 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих                                                                                              2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                               2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                                    2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.07.18 2028.07.18 2020/02/068
387 6513875 "Түмт мөрөн" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих  
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                              2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                          2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.07.18 2028.07.18 2023/02/094
388 6550053 "Велсмон роуд" ХХК                2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2023.07.18 2028.07.18 2023/02/090
389 6937772 "Тавхай түгжэй" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2023.07.18 2028.07.18 2023/02/091
390 8357668 "Итгэлт үйл хөгжил" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах           
2023.07.18 2028.07.18 2023/02/095
391 2634392 "Говь-Алтай АЗЗА" ТӨХК

2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                  2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                           2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                        2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                                                                                                                                          2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                    2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2023.08.14 2028.08.14 2020/02/084
392 2776707 "Авто агро" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                        2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                                2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл  
2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах             
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.08.14 2028.08.14 2020/02/092
393 5297303 "Тэмүүн холдинг" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                      2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                        
2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                                                              2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл    
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                      2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил                                                                       
2023.08.14 2028.08.14 2020/02/102
394 5390656 "Зарт рөүд" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                     2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                        
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн замын арчлалт, урсгал болон ээлжит засварын ажил                                                        2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                         
2023.08.14 2028.08.14 2023/02/098
395 5815177 "Жавхланхаргуй" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих                                                                                                        2.8.2.4 Зам барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл                                                                      2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                              2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                        2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил                                                                      2023.08.14 2028.08.14 2020/02/097
396 5954789 "Альфа транс" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих 2023.08.14 2028.08.14 2023/02/097
397 6462774 "Авшигт өрнөх зам" ХХК  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                      2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил          2023.08.14 2028.08.14 2023/02/099
398 6934048 "Баганат эрчим анд рөүд" ХХК                                              

2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих                             
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                                                                                                            2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                                                                                                                      2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                                  2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2023.08.14 2028.08.14 2023/02/100
399 5005027 "Уулын зам" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                        2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                          2023.09.15 2028.09.15 2023/02/101
400 5133637 "Мөнхийн тод зам" ХХК 2.8.1.2 Төв замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.3 Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
2.8.1.5 Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах
2023.09.15 2028.09.15 2018/01/013
401 5350115 "Кюүклинк" ХХК 2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                2.8.2.3 Бүх төрлийн гүүр, тунель, үерийн хамгаалалтын далан барих                                                                                                                                                          2023.09.15 2028.09.15 2019/02/060
402 2017415 "Талын зам" ТӨХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                   
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                                    2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                              2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.09.22 2028.09.22 2020/02/087
403 2704919 "Сэтгэшгүй нэмэх" ХХК 2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                         
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                                                            
2023.09.22 2028.09.22 2023/02/102
404 3678218 "Даланзадгай оргих" ХХК  2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                   
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                  
2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                    2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.09.22 2028.09.22 2023/02/106
405 5334349 "ЛМДШ" ХХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих 
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2023.09.22 2028.09.22 2020/02/109
406 5730775 "Өндөр алтайн зам" ХХК 2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай авто зам барих                                                    2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                       
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                   
2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                       2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.09.22 2028.09.22 2020/02/113
407 5858275 "Бидний сайхан" ХХК 2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих    
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил       
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил
2023.09.22 2028.09.22 2020/02/075
408 5882117 "Тэгш ундрам зам" ХХК                   

2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                              2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил              
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                              
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2023.09.22 2028.09.22 2023/02/103
409 5904889 "Их уул зам" ХХК

2.8.2.1.3 15 км болон түүнээс дээш хатуу хучилттай зам барих                                                                         2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих                       
2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил        
2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                       2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2023.09.22 2028.09.22 2020/02/114
410 5947774 "Хас гарьд констракшн" ХХК 2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.09.22 2028.09.22 2020/02/072
411 6085776 "Поларай технологи" ХХК

2.8.2.1.1 5 км хүртэл хатуу хучилттай зам барих
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                                                                                                                                                2.8.2.6 Авто зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                    2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2023.09.22 2028.09.22 2020/02/093
412 6289371 "Дэд бүтэц консалт" ХХК

2.8.2.1.2 15 км хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих                                                                                    2.8.2.2 Хайрган хучилттай авто зам барих       
2.8.2.4 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын материал, хийцийн үйлдвэрлэл                                                                                                                                                          2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                  
2.8.2.5.2 Бүх төрлийн гүүр, туннель, газар доогуур нүхэн гармын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил                                                                                                                                                              2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                      
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2023.09.22 2028.09.22 2020/02/107
413 6842879 "СХД-ийн дэд бүтцийн хөгжлийн алба"  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.09.22 2028.09.22 2023/02/105
414 6865828 "Жүрэг Си Эй" ХХК  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                       
2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил        
2023.09.22 2028.09.22 2023/02/104
415 6177522 "Зууны хөгжлийн зам" ХХК

2.8.1.1. Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах                                                       

2.8.1.3. Хуримтлуулагч замын зураг төсөл  боловсруулах                                                                          

2.8.1.5. Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл боловсруулах                                                                        

2023.11.07 2028.11.07 2023/01/013
416 2694557 "Геосет" ХХК 2.8.1.5. Хөдөө орон нутгийн замын зураг төсөл  боловсруулах 2023.11.07 2028.11.07 2023/01/014
417 4145313 "Эрдэнийн харгуй" ХХК  2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах 2023.11.07 2028.11.07 2020/02/074
418 6069282 "Дундговь авто зам" ХХК 

2.8.2.5.1 Бүх төрлийн авто замын арчлалт, урсгал засвар, ээлжит засварын ажил
2.8.2.6 Авто машины зогсоол, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах                                                                                                

2.8.2.7 Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2023.11.07 2028.11.07 2020/02/108
419 2034719 "Хөвсгөл зам" ХХК  5.2.1. Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
5.2.2. Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах  
2023.12.06 2028.12.06 2023/01/015
420 6177522 "Зууны хөгжлийн зам" ХХК  5.2.2. Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 2024.01.15 2029.01.15 2024/01/001
421 6090699 "Жунмэй инженеринг групп Монголиа" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих 2024.01.15 2029.01.15 2024/02/001
422 5439108 "Трүйрөүд" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих
5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                   
2024.01.15 2029.01.15 2024/02/002
423 5568781 "Тоёо" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих
5.2.3.2. Замын байгууламж барих  
2024.01.15 2029.01.15 2024/02/003
424 6564062 "Даян суварган цохио" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих                                                       2024.01.15 2029.01.15 2024/02/004
425 6148964 "Өнөр буудай" ХХК 

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                             

5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах

2024.01.15 2029.01.15 2024/02/005
426 6844049 "Гранд макро зам" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих
5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах         
2024.01.15 2029.01.15 2024/02/006
427 4062922 "ГЦЦЭ" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих 2024.01.15 2029.01.15 2024/02/007
428 5711525 "Мянгантэмүүлэл" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих  2024.01.15 2029.01.15 2024/02/008
429 5692601 "Чайна рэйлвэй ферст групп монголиа" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих  2024.01.15 2029.01.15 2024/02/009
430 6629938 "Ангад арвижих" ХХК 

5.2.1. Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах                                                                         

5.2.2. Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах

2024.01.25 2029.01.25 2024/01/002
431 8364826 "Пивотал Инфра Эм Жи Эл" ХХК  5.2.2. Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 2024.01.25 2029.01.25 2024/01/003
432 6629938 "Ангад арвижих" ХХК  5.2.4. Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлахад техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2024.01.25 2029.01.25 2024/03/001
433 8364826 "Пивотал Инфра Эм Жи Эл" ХХК  5.2.4. Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлахад техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2024.01.25 2029.01.25 2024/03/002
434 5802849 "Хулжийн голын зам" ХХК 

5.2.3.1. Авто зам барих                                                                             

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                 
5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/010
435 6743633 "Мөнх цариг" ХХК 

5.2.3.1. Авто зам барих                                                                          

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                  
5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах                                                   

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/011
436 3188221 "Билэгжигүүр" ХХК 

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                  

5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/012
437 6601332 "Анда рөүд" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих  2024.01.25 2029.01.25 2024/02/013
438 2003864 "Жол" ХХК 

5.2.3.1. Авто зам барих                                                                        

5.2.3.2. Замын байгууламж барих                        
5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                  

5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах                                                   

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/014
439 4067363 "Жаргалант хишиг" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих  2024.01.25 2029.01.25 2024/02/015
440 6376061 "Сутай Жинст" ХХК  5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах 2024.01.25 2029.01.25 2024/02/016
441 6405428 "Их хайрханы харгуй" ХХК 

5.2.3.1. Авто зам барих                                                                            

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                  

5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах                                                   

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/017
442 6069282 "Дундговь авто зам" ХХК 

5.2.3.1. Авто зам барих                                                                          

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                  

5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах                                                   

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/018
443 3307603 "Борхойн зам" ХХК 

5.2.3.1. Авто зам барих                                                                       

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                  

5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах                                                   

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/019
444 5858275 "Бидний сайхан" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих                                 2024.01.25 2029.01.25 2024/02/020
445 5562287 "Аюурвед констракшн" ХХК 

5.2.3.3. Авто зам, замын байгууламжийг засварлах                                                   

5.2.3.4. Авто зам, замын байгууламжийг арчлах

2024.01.25 2029.01.25 2024/02/021
446 5628245 "Даблью Экс Пи" ХХК  5.2.3.1. Авто зам барих  2024.01.25 2029.01.25 2024/02/022
АВТО ЗАМЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook