төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Зам, тээврийн салбарын шагнал авахад бүрдүүлэх материал

2018/07/17
Засгийн газрын салбарын шагнал:
 
- “Автотээврийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг 
- "Хүндэт төмөр замчин" хүндэт тэмдэг
- "Тэргүүний замчин" хүндэт тэмдэг
- "Иргэний агаарын тээврийн тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэг
 
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны шагнал:
 
- "Жуух бичиг"
 
Зам, тээврийн салбарын шагналаар шагнуулахаар нэр дэвшүүлж буй хүмүүсийг тодорхойлохдоо дор дурдсан материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 
-  Шагнуулахаар нэр дэвшүүлсэн тухай байгууллагын албан бичиг
-  Хамт олны эсхүл удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл
-  Ажил байдлын тодорхойлолт /бүтээлийн жагсаалтыг   хавсаргах/
-  Өмнө шагнагдсан шагналуудын хуулбар 
- Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /Нүүр хэсэг, томилсон, чөлөөлсөн хэсэг/
-  Онцгой амжилт гаргасан бол түүнийг гэрчлэх баримт бичиг, шийдвэрийн хуулбар
 
“Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, үнэмлэх, яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд иргэний хүсэлт, тухайн шагнал олгосон шийдвэр, төлбөр төлсөн баримт зэргийг үндэслэн нөхөн олгож болно.
 

 

Зам, тээврийн  хөгжлийн яам Төрийн захиргааны удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн П.Насанжаргал

Утас: (+51)263178

 

 

Зам, тээврийн салбарын шагнал авахад бүрдүүлэх материал  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх