Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Зам, тээврийн салбарын шагнал авахад бүрдүүлэх материал

2018/07/17
Засгийн газрын салбарын шагнал:
 
- “Автотээврийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг 
- "Хүндэт төмөр замчин" хүндэт тэмдэг
- "Тэргүүний замчин" хүндэт тэмдэг
- "Иргэний агаарын тээврийн тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэг
- “Усан зам, далайн салбарын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг,
- “Онц тээвэрчин” хүндэт тэмдэг.
 
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны шагнал:
 
- "Жуух бичиг"
 
Зам, тээврийн салбарын шагналаар шагнуулахаар нэр дэвшүүлж буй хүмүүсийг тодорхойлохдоо дор дурдсан материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 
-  Шагнуулахаар нэр дэвшүүлсэн тухай байгууллагын албан бичиг
-  Анкет
-  Хамт олны эсхүл удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл
-  Ажил байдлын тодорхойлолт /бүтээлийн жагсаалтыг   хавсаргах/
-  Өмнө шагнагдсан шагналуудын хуулбар 
- Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /Нүүр хэсэг, томилсон, чөлөөлсөн хэсэг/
-  Онцгой амжилт гаргасан бол түүнийг гэрчлэх баримт бичиг, шийдвэрийн хуулбар
 
“Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, үнэмлэх, яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд иргэний хүсэлт, тухайн шагнал олгосон шийдвэр, төлбөр төлсөн баримт зэргийг үндэслэн нөхөн олгож болно.
 

 

Зам, тээврийн  хөгжлийн яам Төрийн захиргааны удирдлагын газрын шинжээч П.Насанжаргал

Утас: (+51)263178

 

 

Зам, тээврийн салбарын шагнал авахад бүрдүүлэх материал  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх