Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

2022 оны 1 дүгээр улирлын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2022/04/16

      “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай “ Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон холбогдох албан тушаалтанд 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг нэгтгэн танилцуулж байна.

              Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт 2022 оны нэгдүгээр улиралд нийт 179 иргэн хандаж өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт гаргаснаас 148 иргэний өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгсөн нь 95,2%-ийн үзүүлэлттэй байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна.

2022 оны 1 дүгээр улирлын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх