Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН БАРИЛАА

2023/01/10
ОЛОН УЛСЫН  ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН БАРИЛАА

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт өнөөдөр “Олон Улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцын 50 дугаар зүйлийн /а/ хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах протоколыг соёрхон батлах тухай”, “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцын 56 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай”  хуулийн төслийг тус тус УИХ-д өргөн барилаа.

Монгол Улс Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцод 1989 онд нэгдэн орж, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 162 дахь гишүүн болсон юм.

Энэ хугацаанд байгууллагын бодлого, стандарт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, гэрээ, конвенцод нэгдэх, аюулгүй ажиллагааны аудитад хамрагдах зэргээр гишүүний үүргээ биелүүлж, олон улсад агаарын тээвэр, агаарын навигацийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж ирсэн билээ.  

Монгол Улс энэхүү протоколд нэгдэн орсноор агаарын навигацийн комиссыг өргөжүүлэх болон зөвлөлийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх олон улсын санаачилгад хувь нэмрээ оруулж, олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын бодлого тодорхойлох, шийдвэр гаргах түвшинд оролцох, мэргэшсэн хүний нөөцийг комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллуулах, зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдох боломжтой болно.

Тус протоколд нэгдсэнээр улсын төсвөөс аливаа нэмэлт зардал шаардахгүй, шинээр хууль боловсруулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох шаардлага үүсэхгүй юм байна.

ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН БАРИЛАА  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook