Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Нөөцийн бүртгэл

2022/03/01
       

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНААС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧИЙН БОЛОН ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ

         

 

                   
                               

 

 

д/д

Ажиллаж байсан

Иргэний мэдээлэл

Албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн хуулийн үндэслэл, огноо, шийдвэр

Нөөцөд бүртгэсэн шийдвэрийн огноо, дугаар

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын нэр

Ангилал зэрэглэл

Эцэг (эх)-ийн нэр

Өөрийн нэр

Мэргэшил

Төрийн албанд ажилласан байдал

 

Ангилал

зэрэглэл

Зэрэг дэв

Журмын 2.1.4-т заасан нөөц

1

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

Эрхэлсэн түшмэл

Жансэд

Гантөмөр

-

Эрхэлсэн түшмэл

ТЗ-13

Ахлах түшмэлийн тэргүүн зэрэг

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.1 дэх заалт, ТНБД-ын 2019 оны 78 дугаар тушаал

 ТНБД-ын 2019 оны 56 дугаар тушаал

2

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Бодлого, төлөвлөлтийн газар

Бодлогын хэрэгжилт, дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

Сүхбаатар

Эрдэнэсайхан

-

Дэс түшмэл

ТЗ-07

Дэс түшмэлийн дөтгөөр

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2 дахь заалт, ТНБД-ын 2019 оны 181 дугаар тушаал

ТНБД-ын 2019 оны 181 дугаар тушаал

3

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Бодлого, төлөвлөлтийн газар

Төсөл хөтөлбөр, хөгжлийн түншүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

Ганхүү

Ундрах

-

Дэс түшмэл

ТЗ-07

Дэс түшмэлийн гутгаар

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2 дахь заалт, ТНБД-ын 2019 оны 222 дугаар тушаал

ТНБД-ын 2019 оны 222 дугаар тушаал

4

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Эрхэлсэн түшмэл

Ариунболд

Батболд

-

Эрхэлсэн түшмэл

ТЗ-13

-

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.1 дэх заалт, ТНБД-ын 2019 оны 241 дүгээр тушаал

ТНБД-ын 2019 оны 241 дүгээр тушаал

5

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Замын ашиглалт, засварын хэлтсийн Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

Бат-Очир

Ганбагана

-

Дэс түшмэл

ТЗ-07

-

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2 дахь заалт,ТНБД-ын 2020 оны Б/36 дугаар тушаал

ТНБД-ын 2020 оны Б/36 дугаар тушаал

6

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Зам, тээврийн хяналтын хэлтэс Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл, дугаарын үйлдвэрийн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ахлах түшмэл

Тогтохдоржийн

Мөнх-Оргил

-

Ахлах түшмэл

ТЗ-08

Ахлах түшмэлийн дөтгөөр зэрэг

Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, ТНБД-ын 2020 оны Б/43 дугаар тушаал

ТНБД-ын 2020 оны Б/43 дугаар тушаал

7

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Зам, тээврийн хяналтын хэлтэс Дотоодын усан замын тээврийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэ н

Дэс түшмэл

Бат

Нэргүй

-

Дэс түшмэл

ТЗ-07

Дэс түшмэлийн тэргүүн зэрэг

Төрийн албаны тухай хуулийн 62.1.4 дэх заалт,ТНБД-ын 2020 оны  Б/31 дүгээр тушаал 

ТНБД-ын 2020 оны  Б/31 дүгээр тушаал

8

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Замын ашиглалт, засварын хэлтсийн дарга

Эрхэлсэн түшмэл

Халтар

Оргил-Эрдэнэ

-

Эрхэлсэн түшмэл

ТЗ-11

-

Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, ТНБД-ын 2020 оны Б/77 дугаар тушаал

ТНБД-ын 2020 оны Б/77 дугаар тушаал

9

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Авто замын асуудал хариуцсан шинжээч

Ахлах түшмэл

Бямбадорж

Билгүүн

-

Ахлах түшмэл

ТЗ-9

Дэс түшмэлийн дөтгөөр

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2 дахь заалт

ТНБД-ын 2021 оны Б/49 дүгээр тушаал

10

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Автотээврийн хяналт хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

Ядамжав

Мөнхжаргал

-

Ахлах түшмэл

ТЗ-10

-

Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт

ТНБД-ын 2021 оны Б/34 дүгээр тушаал

11

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Иргэний нисэхийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Иргэний нисэхийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

Бямбаа

Жаргал

-

Дэс түшмэл

ТЗ-7

-

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2 дахь заалт

ТНБД-ын 2021 оны Б/92 дугаар тушаал

12

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Иргэний нисэхийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

Өлзийсайхан

Мөнгөнжигүүр

-

Дэс түшмэл

ТЗ-8

Дэс түшмэлийн дөтгөөр

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2 дахь заалт

ТНБД-ын 2021 оны Б/114 дүгээр тушаал

13

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

Дангаа

Мэндбаяр

-

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Дэс түшмэлийн дөтгөөр

Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2 дахь заалт

ТНБД-ын 2021 оны Б/124 дүгээр тушаал

 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Шинжээч

Ахлах түшмэл

Машбат

Угтахбаяр

 

Ахлах түшмэл

ТЗ-9

Ахлах түшмэлийн тэргүүн зэрэг

Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт

ТНБД-ын 2021 оны Б/155 дугаар тушаал

 

 

Нөөцийн бүртгэл  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх