Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

“Аэродром, аэродромын байгууламжийн барилгын ажилд тавигдах техникийн шаардлага” техникийн баримт бичиг

2020/08/04

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 14 дүгээр хавсралт, Зам, тээврийн салбарын Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2019 оны 07 дугаар хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн “Аэродромын төлөвлөлт ба ашиглалт”, “Аэродром, аэродромын байгууламжийн барилгын ажилд тавигдах техникийн шаардлага”  техникийн баримт бичгийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/131, А/132 дугаар тушаалаар тус тус батлууллаа. Энэхүү техникийн баримт бичгүүд батлагдсанаар нь аэродромыг төлөвлөх, ашиглах, байгуулах, их засварын ажил гүйцэтгэх, сэргээн засварлах, өртгөтгөх, хүчитгэх, уртасгах зэрэг ажлын техникийн шаардлагыг тогтоох боломжтой боллоо. 

“Аэродром, аэродромын байгууламжийн барилгын ажилд тавигдах техникийн шаардлага” техникийн баримт бичиг  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх