Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

2020 оны 02 дугаар сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

2020/03/26

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2020 оны 02 дугаар сарын 01-29-ний өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 26 өргөдөл, ирснээс  шийдвэрлэсэн 23, хуулийн хугацаа болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 3 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 88,4%-тай байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна.

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

Өмнөх сарын үлдэгдэл

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

Судлагдаж байгаа

ТЗУГ

БТГ

АЗБХЗГ

АТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ

ХШҮДАГ

АТБХЗХ

1

57

 5

26

14

-       

2

1

2

-

4

3

2020 оны 02 дугаар сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх