төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2019/12/16

/2019 оны 12 сарын 16-ны өдрийн байдлаар/

Холбогдох газар, хэлтэс

Холбогдох мэдээлэл

Тоо

Тайлбар

1.      

БТГ

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

1

 

Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн бөгөөд Сайдын багцийн ерөнхий нягтлан

1

 

Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

 

Эдийн засгийн коридор, бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

 

Бодлогын хэрэгжилт, дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

2.      

ТЗУГ

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

1

 

Сайдын зөвлөл, шуурхай хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Мэдээллийн сүлжээ, техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах

1

 

3.      

АЗБХЗГ

 

Авто замын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

4.      

АТБХЗГ

 

Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

1

 

Улс хоорондын тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

5.      

ТЗДТБХЗГ

Дотоодын усан замын тээврийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Төмөр замын тээвэр зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Төмөр замын салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

6.      

ХШҮДАГ

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

1

 

Зам, тээврийн салбарын зөрчлийн бүртгэл, зохицуулалт  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

 

Зүүн болон говийн бүсийн авто замын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

1

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

 

Дотоод аудит, үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

 

7.      

АТБХЗХ

Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн дарга

1

 

 

Нийт

22

 

 

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх