Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА 2023 ОНЫ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

2022/04/25

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН

ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА 2023 ОНЫ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

 

2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр                                                                                                                Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Зам, тээврийн хөгжлийн яамны  ТЗУГ-ын Хуулийн хэлтсээс  2023 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар  нийт  19 хэрэг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд итгэмжлэлээр оролцож байна.

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж буй  нийт 19 хэргийг ангилбал:

 • Иргэний хэрэг-12
 • Захиргааны 7 хэрэг
 • Дээрх захиргааны 7 хэргээс Засгийн газрыг төлөөлж оролцож байгаа 2 хэрэг,
 • ЗТХЯ-г төлөөлж оролцож байгаа 5 захиргааны  хэрэг  байна.

 Иргэний 12  хэргийг хянан хэлэлцэгдэж буй шүүхийн харьяалалаар ангилбал:

 • Анхан шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж буй- 11 хэрэг
 • Давж заалдах шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж буй- 1 хэрэг
 • Хяналтын шатны шүүхэд- 0 хэрэг
 • Иргэний 12 хэргийн Зам, тээврийн хөгжлийн яамны нэхэмжлэлтэй  2 хэрэг, Хариуцагчаар оролцож буй 10 хэрэг байна.

                     Захиргааны хэргийг  хянан хэлэлцэгдэж буй шүүхийн харьяалалаар:

 • Анхан шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж буй-4 хэрэг
 • Давж заалдах шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж буй- 2 хэрэг
 • Хяналтын шатны шүүхэд- 0 хэрэг тус тус байна.

Хэрэг хянан шийвэрлэх ажиллагаа хийгдэж буй хэргийг салбараар ангилбал: /Иргэний хэрэг/

 • Автотээвэр-1
 • Авто зам-6
 • Төмөр зам- 1
 • Иргэний нисэх-0
 • Хөдөлмөрийн маргаан Хөлсөөр ажиллах гэрээ Бусад- 4

Хэрэг хянан шийвэрлэх ажиллагаа хийгдэж буй хэргийг салбараар ангилбал: /Захиргааны  хэрэг/

 • Автотээвэр-0
 • Авто зам-3
 • Төмөр зам-3
 • Иргэний нисэх-1
 • Бусад-0

                         Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд холбогдох 2023 онд шүүхэд хэлэлцэгдэж буй хэрэг, маргаан: 

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж буй шүүх

Нэхэмжлэл гаргасан хугацаа

Хэргийн товч утга

Нэхэмжлэгч

ИТ-ийн нэр

Хариуцагч

ИТ-ийн нэр

             Хэргийн явц

                                                                                       АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ ХАМААРАХ МАРГААН

1

 

 

 

 

Сүхбаатар дүүргийн анхан шатны шүүх

 

 

 

 

2019.08

 

 

“Өндөрхаан-Чойбалсан” чиглэлийн 143 км авто замын барилгын ажилыг гүйцэтгэгч Насны зам ХХК-ийн ажил гүйцэтгэх гэрээ цуцлагдсантай холбоотойгоор гарсан маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор хийгдсэн  Эвлэрлийн гэрээний үүргээ биелүүлээгүйгээс олж болох байсан орлого болох 10.451,569,816  төгрөг гаргуулах тухай

 

 

 

 

 

“Насны зам” ХХК

 

 

 

 

Б.Цэнд Д.Оюунсүрэн

 

 

 

 

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна.

2

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

2020.04.17

Авто машинд учирсан гэм хорын хохирол болох 4.180.000 төгрөг

Иргэн

Д.Алтансүх

Д.Оюунсүрэн

Б.Цэнд

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

3

Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн шүүх

2021.05

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны нэхэмжлэлтэй “Хансуун Зам” ХХК нарын хооронд 2013 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр “Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 27 км хатуу хучилттай авто зам барих” С-А3-Б 2013-66/108 дугаар гэрээний үүргээ биелүүлээгүйгээс буюу авто замын барилгын ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгээгүйн улмаас улсад учирсан хохирол болох 4,678,804,238 /дөрвөн тэрбум зургаан зуун далан найман сая найман зуун дөрвөн мянга хоёр зуун гучин найм/ төгрөгийг гаргуулах

Д.Оюунсүрэн

Б.Цэнд

“Хансуун Зам” ХХК

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

4

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

2021.10

Цахилгаан шугам сүлжээг зөөх, шилжүүлэх гэрэлтүүлгийн ажил мөн айл өрхийн хашаа байшинг нүүлгэн  шилжүүлэх ажлын зардал 152.546.057 төгрөг, техникийн нөхцөлийн төлбөр 1.641.600 төгрөг нийт 154 187 657  төгрөг гаргуулах тухай

“Эх голомтын элч”

Д.Оюунсүрэн Б.Цэнд

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

5

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

2023.02

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны нэхэмжлэлтэй, “Тотал инж” ХХК-д холбогдуулан “Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын илүү санхүүжилт 3,093.4 сая төгрөгийг гаргуулах тухай”

 

Д.Оюунсүрэн Б.Цэнд

“Тотал-Инж” ХХК

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

6

Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

2023.01

 

 “Чайна стейт констракшн, Шинжиан констракшн инженеринг групп” ХХК-д холбогдуулан “Баталгаа гаргагчид төлсөн 1.377.774,39 амдоллар буюу 3.926.546,789 төгрөгийг гаргуулах тухай”

 

Хаан банк

Зам, тээврийн хөгжлийн яам бие даасан шаардлага гаргаагүй гуравдагч этгээдээр оролцож байна.

    Д.Оюунсүрэн

 

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

7.

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

2022.12

“Монгол ураниум ресурс “ХХК-иас Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Төмөр замын шугамын чигийг тогтоох тухай” 232 дугаар тогтоолын “Монгол Ураниум Ресурс” ХХК-д холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох, өөрт учирсан хохирлыг гаргуулах тухай”

“Монгол ураниум ресурс “ХХК

С.Мяндасмаа

 

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

                                                                                                 АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХАМААРАХ МАРГААН

1

Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

2021.05

  Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрийн “Зөрчил арилгуулах тухай” 06/3268 тоот албан бичиг,  Зам, тээврийн хөгжлийн яам  “Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл” ТББ, “Монгол машин индустриал” ХХК-тай 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 130 дугаартай “МОН-30 загварын их багтаамжийн цахилгаан автобус нийлүүлэх, туршилт хийх гэрээ”-ний үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй гэж үзэн 939.444.000 төгрөг гаргуулах тухай

Д.Оюунсүрэн

Б.Цэнд

“Монгол машин индустрал” ХХК

 

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

.

 

 

 

 

 

                                                                                           ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРТ ХАМААРАХ МАРГААН

1

 

 

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

 

 

 

2017.12.16

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-тай байгуулсан 2011 оны 1/002 тоот гэрээний дагуу Даланзадгад-Тавантолгой- Цагаан суварга-Сайншанд- БаруунУрт- Хөөт-Чойбалсан чиглэлд барих төмөр замын 1165 км трассын дагуух инженер-геологи, геотехник, гидрологийн судалгааны ажлын төсөвт өртгийн үлдэгдэл 2,683,577,500 төгрөг гаргуулах

 

Нэхэмжлэгч “Эко Гидро Гео” ХХК

 

Хариуцагч “Монголын төмөр зам” ТӨХК

Монгол Улсын Хөгжлийн банк

Гуравдагч этгээдээр Зам, тээврийн хөгжлийн яам С.Мяндасмаа

 

Одоогоор хэрэг шийдвэрлэгдээгүй байна.

 

                                                                                                         ИРГЭНИЙ БУСАД МАРГААН

1

 

Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

 

2023.01

“Улаанбаатар Дархан” чиглэлийн авто замын засварын ажлын гэрээтэй холбоотой “Хэйлонжан Жинни Роуд энд Бридж” ХХК-иас 1,576,385,864 төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэгт Гуравдагч этгээдээр оролцуулах тухай

 

 

“Үйлсийн Зам” ХХК

 

Гуравдагч этгээдээр Зам, тээврийн хөгжлийн яам Д.Орхонтамир

 

.

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

2

 

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

 

 

 

2022.06

Иргэн Н.Батбаярын нэхэмжлэлтэй “Автотээврийн үндэсний төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт холбогдуулан гаргасан Зам, тээврийн хөгжлийн яамыг хамтран хариуцагчаар татсан тэтгэмжийг үндэслэлгүй тогтоосон,төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчаар ажиллаж байсан болохыг тогтоолгох тухай

 

Н.Батбаяр

 

 

Б.Цэнд

Д.Орхонтамир

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

3

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

 

2022.09

Иргэн Б.Ганболдын Төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагч мөн болохыг тогтоолгох тухай

 

Б.Ганболд

Б.Цэнд

Д.Орхонтамир

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

4

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

 

2023.04

Ажилд эгүүлэн тогтоолгох ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэгт Далайн захиргааны газартай хамтран хариуцагч

Э.Мягмардорж

Д.Орхонтамир

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

                                                                                                   

                                                                                               ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ

 

Шүүхийн нэр

Нэхэмжлэл гаргасан хугацаа

Хэргийн товч утга

Нэхэмжлэгч

ИТ-ийн нэр

Хариуцагч

ИТ-ийн нэр

Тайлбар үр дүн

1

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүх

2023.02

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” 154 дүгээр тогтоолыг илт хууль бус болохыг тогтоолгох тухай Э.Ганхөлөгийн нэхэмжлэлтэй Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдох захиргааны хэрэг

Иргэн Ө.Ганхөлөг

 С.Мяндасмаа

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

2

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүх

2022.08

 

Дарханы авто замын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор иргэний эзэмшлийн газрын орц гарцыг зөвшөөрөлгүй хаасантай холбоотой 130 сая  төгрөг гаргуулах нэхэмжлэл

Б.Хишигдэлгэр

 

С.Мяндасмаа

Д.Оюунсүрэн

Т.Орхонтамир

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

3

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

2023.02

МУЗГ-ын 2013.02.07-ны бдрийн 46 тоот тогтоолоор батлагдсан  Гудамж төслийн хүрээнд зарласан зам барилгын ажил гүйцэтгэх тендертэй холбоотой учирсан хохирол болох 8.431.373.160 төгрөг гаргуулах тухай

 “Шинжиан Шинфа” ХХК

Т.Орхонтамир

 Б.Гүнсэндарь

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

4

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

2022.09

 ЗТХСайдын 2022.04.08-ны А/88 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт холбогдуулан гаргасан нэхэмжлэлтэй

“Сэкер ресорус” ХХК

Т.Орхонтамир

Б.Булганхүү

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

5

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

2023.04

 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын  2018 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 112 дугаар тушаал Төмөр замын тээврийн замын хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт хүчиннүй болгуулах тухай

“МҮХК” ХХК

Т.Орхонтамир

 Б.Мөнхбаяр

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

6

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

2023.03

 “Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн “Авто зам гүүрийн барилгын ажлын тухай” А/182 дугаар тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Гэрээ цуцлах тухай” 03/119 дугаар албан мэдэгдлийг тус тус хүчингүй болгуулах тухай”

 

“Тотал-инж” ХХК

С.Мяндасмаа

Д.Оюунсүрэн

 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна

 

                                                                                              ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

 

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА 2023 ОНЫ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх