Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН УЛСЫН ДУГААРЫН ТЭМДЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2020/09/08
 1. Тээврийн хэрэгслийн дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх санхүү, эдийн
  засгийн чадавхтай байх /татварын байгууллагад өргүй, тайлан баланс
  зөрчилгүй г.м. татварын албаны тодорхойлолт/;
 2. Стандартын шаардлага хангасан, дугаарын
  үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн техникийн баримт бичиг;
 3. Тоног төхөөрөмж нь “Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг. Ерөнхий шаардлага” МNS4410:2002, “Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. Ерөнхий шаардлага. 2 хэсэг. MNS 4410:2017” стандартад заасан дугаарын тэмдгийн хэлбэр, хэмжээ, тоо, үсэг хоорондын зайн хэмжээсийг өөрчлөх боломжгүйгээр үйлдвэрлэх шаардлагыг хангасан байх;
 4. Өөрийн буюу түрээсийн, үйлдвэрлэл үйлчилгээний ажлын байртай байх;
 5. Ажлын байрны галын болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан тухай дүгнэлт;
 6. Дугаарын бэлдцийн ар талд байх тухайн үйлдвэрийн таних тэмдгийн загвар,тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ дээр тэмдэглэл хийх зориулалтын дардастай байх;
 7. Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэсэн мэдээллийг эрх бүхий байгууллагатай солилцох цахим сүлжээ нэвтрүүлэх техник, технологийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;
 8. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/;
 9. Ажилтнуудыг ажилд томилсон тухай шийдвэр; /ажилтнуудын анкет, мэргэжлийн үнэмлэх, хөдөлмөрийн гэрээ, дугаарын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж дээр ажиллах чадвартай, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан байх г.м./;
 10. Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Авто тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бичгээр гаргана
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН УЛСЫН ДУГААРЫН ТЭМДЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх