төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Төрийн албаны зөвлөлийн зам, тээврийн яамны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, арга зүйн зөвлөмж өгч байна

2014/04/29
Төрийн албаны зөвлөлийн зам, тээврийн яамны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, арга зүйн зөвлөмж өгч байна

Нэг. Зорилго: Төрийн албаны тухай хууль  болон төрийн албаны стандарт, "Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д заасан чиг үүргийн хэрэгжилт, төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланд дүн шинжилгээ хийж, арга зүйн зөвлөгөө өгөх.

Хоёр. Ажиллах бүрэлдэхүүн: Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүн Т.Хадхүү, Д.Даваа-Очир, Ажлын албаны Ахлах референт Д.Баатарсайхан, Т.Сосорбарам, Н.Энхцэцэг, референт Ц.Насанжаргал, Г.Зоригтбаатар, Шинжээч Г.Эрдэнэчимэг, А.Амармэнд, Ц.Галбадрах, М.Алтанбагана

Гурав. Ажиллах газар: Зам, тээврийн яам, Соёл, спорт аялал жуулчлалын яам, Хөдөлмөрийн яам, Гадаад харилцааны яам, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Засгийн газрын агентлаг Гаалийн ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб

 

Дөрөв. Ажиллах хугацаа:  2014 оны 2014 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс мөн сарын 30-ны өдөр хүртэл.

  Тав. Гүйцэтгэхажлын чиглэл:

  1. “Том төрөөс ухаалаг төр рүү" Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгыг дэмжиж Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэж буй ажилтай танилцаж, арга зүйн зөвлөмж өгөх;
  2. Төрийн албаны тухай хууль  болон төрийн албаны стандарт, "Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д заасан чиг үүргийн хэрэгжилттэй танилцаж, арга зүйн зөвлөмж өгөх;
  3. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланд дүн шинжилгээ хийж, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
  4. Төрийн албан хаагчийг томилж, чөлөөлсөн тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэртэй танилцаж, зөвлөмж өгөх /2012 оны оны сүүлийн хагас, 2013, 2014 он/
  5. Энэхүү удирдамжийн хоёрдугаар хавсралтын дагуу хяналтын хуудсыг үйлдэж, хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнгийн тайланг илтгэх хуудсаар ТАЗ-ын хуралдаанд энэ оны 5 дугаар сарын 15-ны дотор танилцуулна.

 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЯАМ, АГЕНТЛАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ,  АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ ӨГӨХ ТАЗ-ЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсэг

Ажлын хэсэг

Ажлын хэсэг

1

Гишүүн Д.Даваа-Очир

Гишүүн Т.Хадхүү

Гишүүн Т.Хадхүү

2

Ахлах референт Д.Баатарсайхан

Ахлах референт Т.Сосорбарам

Ахлах референт
Н.Энхцэцэг

3

Референт Г.Зоригтбаатар

Референт Ц.Насанжаргал

Шинжээч А.Амармэнд

4

Шинжээч Г.Эрдэнэчимэг

Шинжээч М.Алтанбагана

Шинжээч Ц.Галбадрах

 

Хариуцах яам, агентлаг

Хариуцах яам, агентлаг

Хариуцах яам, агентлаг

1

Хөдөлмөрийн яам

Зам, тээврийн яам

Соёл, спорт аялал жуулчлалын яам

2

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам,

Гадаад харилцааны яам

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам

3

Гаалийн ерөнхий газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Татварын ерөнхий газар

4

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Зэвсэгт хүчний жанжин штаб

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

 

Төрийн албаны зөвлөлийн зам, тээврийн яамны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, арга зүйн зөвлөмж өгч байна  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх