төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2018/03/07

/2018.01.01-2018.02.28/        

Салбар хэлтэс

Бүгд

Хуудас

Хариутай

Шийдвэр
лэсэн

Хяналтанд
байгаа

Хугацаа
хэтэрсэн

Шийдвэрлэлт
-ийн хувь

Байгууллагад
эзлэх хувь

Удирдах ажилтнууд

0

0

0

0

0

0

0

0

Төрийн захиргааны удирдлагын газар (ТЗУГ)

44

47

44

44

0

0

100%

74.58%

Бодлого, төлөвлөлтийн газар (БТГ)

2

2

2

2

0

0

100%

3.39%

Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (АЗБХЗГ)

0

0

0

0

0

0

0

0

Авто тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (АТБХЗГ)

7

19

7

7

0

0

100%

11.86%

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (ТЗДТБХЗГ)

3

3

3

3

0

0

100%

5.08%

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар (ХШҮДАГ)

1

2

1

1

0

0

100%

1.69%

Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс (АТБХЗХ)

2

2

2

2

0

0

100%

3.39%

Нийт

59

75

59

59

0

0

100%

100%

 

 

ЗТХЯ-НЫ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх