Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Статистик мэдээ

АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар/

ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТ Тээвэрлэлтийн ангилал Чиглэл ААНБ Тээврийн хэрэгслийн тоо ...

АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар/

  ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТ Тээвэрлэлтийн ангилал Чиглэл ААНБ Тээврийн хэрэгслийн ...

Авто тээврийн статистик мэдээлэл /2017 оны байдлаар/

Авто тээврийн статистик мэдээ 2017 он.  татах

БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ Үзүүлэлт 2016 2017 2017/2016   Тээсэн ачаа, мянган тонн 40,398.41 53,981.08 133.62%       төмөр замын 19,989...

Салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/

9.4 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ                            KEY INDICA...