Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Статистик мэдээ

Тээврийн хэрэгслийн статистик мэдээллүүд

   2010-2021 оны нийт тээврийн хэрэгслийн статистик мэдээлэл

Зам, тээврийн салбарын статистик мэдээ /2021 оны I улирал/

https://www.1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=16_Transport_202103_mn.pdf&ln=Mn 

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл

  Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл

Зам, тээврийн салбарын статистик мэдээ (урьдчилсан гүйцэтгэлээр) /2020 оны жилийн эцэс/

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН 2020 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ (урьдчилсан гүйцэтгэлээр) Монгол Улсын хэмжээнд бүх төрлийн тээврээр 2020 онд нийт 60,3 сая тонн ачаа тээвэрлэсэн нь өмнөх оноос 12,6 хувиар буурсан байна.  Үүнээс төмөр замаар 30 сая тн, автотээврээр 30,5 сая тонн, агаарын тээврээр 2,53 мя...