төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл

НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ

        ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНААС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧИЙН БОЛОН ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ                                  ...

Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөрДугаар 14 Улаанбаатар хотТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙТөрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.12, 65 дугаар зүйлийн 65.6 дахь хэсэг, 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн...

Нөөцийн бүртгэл

        ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНААС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧИЙН БОЛОН ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ                                  ...

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн актууд

УИХ-ЫН ТОГТООЛ Дугаар 10. Төрийн албан хаагчийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах журам /2018.12.25/ Дугаар 07. Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын албаны бүтэц батлах, орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай /2019.01.17/ Дугаар 17. Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм /2019.02.01/ Дугаа...

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоолууд

№ Тогтоолын дугаар Батлагдсан он сар Файл 1 1-р тогтоол 2017.01.27 Үзэх 2 2-р тогтоол 2017.02.15 Үзэх 3 3-р тогтоол 2017.02.17 Үзэх 4 ...