Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Тендерийн урилга

Мандалын голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум/ төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцохыг урьж байна.

2018 оны 10 дугаар сарын 05 Тендершалгаруулалтындугаар: ЗТХЯ/201801012 Тендер шалгаруулалтын нэр: Мандалын голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум/ төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажилд зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг урьж байна.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй...

“Чингис хот-Норовлин авто замын зургийн трассын өөрчлөлт”-ийн ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ 1.         Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь “Чингис хот-Норовлин авто замын зургийн трассын өөрчлөлт”-ийн инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуула...

“Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/”-ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ 1.         Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь “Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/”-ын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээ...

“Норовлин-Дадал чиглэлийн 70 км авто зам” -ын ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

1.         Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь “Норовлин-Дадал чиглэлийн 70 км авто зам”-ын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй ...

”Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүр”-ийн ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь ”Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүр”-ийн инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй э...

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замаас Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто замын барилгын (цаашид “ажил” гэх) ажлыг барьж гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Огноо: 2018 оны 05 дугаар сарын 18 Зээлийн дугаар ба нэр: 2847- МОН, 3128 – МОН: Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто   замын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗТХЯ/201803021 Тендер шалгаруулалтын нэр: Багц-2: Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замаас ...

“Бооржийн голын төмөрбетон гүүр /Ховд, Мөст сум/”-ийн ажлыг түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр гүйцэтгэх тухай нээлттэй тендерт цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   2018 оны 05 дугаар сарын 16 Тендер шалгаруулалтын нэр: Бооржийн голын төмөрбетон гүүр /Ховд, Мөст сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗТХЯ/201801014 Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих “Бооржийн голын төмөрбетон гүү...

“Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/” төслийг түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Огноо: 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр   Тендер шалгаруулалтын нэр: “Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗТХЯ/201801010. Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Монгол Улсын төсвийн хөрө...

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

  Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар арчлалт, шинэчлэлтийн ажлын 2018 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг цахим хэлбэрээр мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж ...

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг цахим хэлбэрээр мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. .