Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Тендерийн урилга

Азийн Хөгжлийн Банкны зээл МОН-3679/3786 “Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх засвар арчлалтын төсөл”

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Огноо: 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Азийн Хөгжлийн Банкны зээл МОН-3679/3786 “Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх засвар арчлалтын төсөл” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗТХЯ/202303036 Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2023 оны 07 дуг...

Азийн хөгж А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Ховд сум чиглэлийн 18.755 км хатуу хучилттай авто зам

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо : 2023-05-16Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: Азийн хөгж А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Ховд сум чиглэлийн 18.755 км хатуу хучилттай авто замГэрээний дугаар ба нэр: ЗТХЯ/202301034 | Азийн хөгж А0305 дугаартай улсын ч...

“Шинэ тойрог зам” барих төслийн урд хэсэг, Туулын авто зам 35 км авто зам зураг төсөл боловсруулах

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Огноо : 2023-04-26Тендер шалгаруулалтын нэр: “Шинэ тойрог зам” барих төслийн урд хэсэг, Туулын авто зам 35 км авто зам зураг төсөл боловсруулахТендер шалгаруулалтын дугаар: ТХААГ/202304061  1. Төрийн худалдан авах ажиллагааны га...

Балж голд төмөр бетон гүүр шинээр барих зураг төсөв /Хэнтий, Дадал сум/

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Огноо : 2023-04-26Тендер шалгаруулалтын нэр: Балж голд төмөр бетон гүүр шинээр барих зураг төсөв /Хэнтий, Дадал сум/Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТХААГ/202304059  1. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар нь Балж голд төмөр бетон ...

Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн 101.7 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх төслийн ТЭЗҮ, зураг төсөл /Төв, Лүн сум/

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Огноо : 2023-04-26Тендер шалгаруулалтын нэр: Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн 101.7 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх төслийн ТЭЗҮ, зураг төсөл /Төв, Лүн сум/Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТХААГ/202304056  1. Төрийн худалдан авах ажилл...

Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-04-19Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗТХЯ/202301007Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь тендерийн баримт бичигт заасан шал...

Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-04-19Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗТХЯ/202301007Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь тендерийн баримт бичигт заасан шал...

Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/

Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/ Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь,...

Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/

Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/ Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь,...

Азийн хөгж А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Ховд сум чиглэлийн 18.755 км хатуу хучилттай авто зам

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН А0305 ДУГААРТАЙ УЛСЫН ЧАНАРТАЙ ХОВД-БАЯН-ӨЛГИЙ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМААС ХОВД СУМ ЧИГЛЭЛИЙН 18.755 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ

А0305 ДУГААРАЙ УЛСЫН ЧАНАРТАЙ ХОВД-БАЯН-ӨЛГИЙ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМААС ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМ ЧИГЛЭЛИЙН 19.776 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ

А0305 ДУГААРАЙ УЛСЫН ЧАНАРТАЙ ХОВД-БАЯН-ӨЛГИЙ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМААС ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМ ЧИГЛЭЛИЙН 19.776 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ

БАЯН-УУЛ СУМААС УЛЬХАН БООМТ ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, 50 КМ /ДОРНОД, БАЯН-УУЛ СУМ/

БАЯН-УУЛ СУМААС УЛЬХАН БООМТ ХҮРТЭЛХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ, 50 КМ /ДОРНОД, БАЯН-УУЛ СУМ/